Den nya Abitti-versionen förbättrar stödet av apparater och åtgärdar brister i datasäkerheten

Abitti-versionen som publiceras idag är tekniskt betydelsefull, men ur användarnas synvinkel är det en ganska liten uppdatering. Operativsystemet Debian GNU/Linux bakom Abitti har uppdaterats till version 11 (kodnamn Bullseye). Som ett resultat uppdateras LibreOffice till version 7, och apparatstödet för exempelvis trådlösa kretskort förbättras. 

Den nya Abitti-versionen innehåller även korrigeringar för betydande datasäkerhetshål. Därför rekommenderar vi att alla gymnasier tar den omedelbart i bruk. 

Abitti som nu publiceras är inte kompatibel med äldre versioner. 

Den nya versionen åtgärdar allvarliga datasäkerhetshål 

Datasäkerhetshål hittades vid Hack Day-evenemanget som anordnades av LähiTapiola. Vid evenemanget söker dussintals datasäkerhetsentusiaster och proffs efter sårbarheter i datasäkerheten under en arbetsdag. Under dagen hittade deltagarna problem relaterade till datasäkerheten och dataskyddet i Abitti. 

Abitti-versionen som nu publiceras åtgärdar de viktigaste säkerhetshålen som hittats under evenemanget. Mindre luckor kommer att korrigeras i den version som publiceras i december-januari, så att de hinner till studentexamen våren 2023. 

I enlighet med allmän praxis i branschen förbinder sig Studentexamensnämnden att inom tre månader offentliggöra datasäkerhetshål som anmälts till den. De korrigerade datasäkerhetshålen kommer att publiceras den xx.11.2022, varefter utnyttjningsmetoderna av dem kommer att vara kända för alla. 

Den mest synliga förändringen är version 7 av LibreOffice 

Den mest synliga förändringen i den nya Abitti-versionen är uppdateringen av LibreOffice till version 7. Externt liknar den nya versionen i stort sett den tidigare, men de funktionaliteter som är viktiga för det egna bruket bör kontrolleras. Här är några ändringar: 

  • ändringar har gjorts i några kalkylbladsfunktioner (se ändringar i LibreOffice-meddelandet) 
  • textbehandling, ritning och presentationsgrafikkomponenter har möjlighet att hantera genomskinliga element 

I övrigt har det bara skett mindre ändringar i de bifogade programmen. TI-Nspire och Casio ClassPad Manager har fått underhållsuppdateringar. Rättelser har gjorts i LoggerPros finska användargränssnitt. 

Abitti varnar för att minnet tar slut 

Nya Abitti har ett verktyg som övervakar minnesanvändningen i examinandens dator och varnar om minnet börjar ta slut. Detta är särskilt användbart vid prov i matematiskt-naturvetenskapliga ämnen, där examinanderna har flera program samtidigt i användning. 

Varningen uppmanar datoranvändaren att stänga onödiga program. Otillräckligt minne får vanligtvis datorn att stanna (”frysa”). Denna funktion är särskilt välkommen för dem som avlägger prov med minsta möjliga 4 gigabytes primärminne. 

Studentsexamensnämnden rekommenderar minst 8 gigabyte primärminne för examinanders datorer. Primärminne med 8 gigabyte blir ett obligatoriskt krav fr.o.m. 1.8.2025. 

Möjligheten att arrangera MEB/JSON-prov avtar 

I den nya Abitti-versionen finns det inte längre stöd för prov gjorda med det gamla MEB/JSON-formatet. Nedladdningen av dessa prov från Abittis webbtjänst avslutades redan den 10.10.2022. 

I bakgrunden ligger Debian Bullseye och kärnan 5.19 

På maskinrumssidan är den största förändringen i uppdateringen övergången till Debian GNU/Linux version 11 (Bullseye). Baserat på rapporter vi fick under testfasen kommer bärbara datorer baserade på Intels 12:e generations processorer att starta. Dessa fungerade inte alls med den äldre versionen. 

Linux-kärnversion 5.19 har tagits till pinnen, som har ersatt den tidigare versionen 5.16. Förutom kärnan har firmwaren för några wifi-kort uppdaterats. 

Denna tekniskt betydelsefulla uppdatering har testats av IT-experter i gymnasier och av datorförsäljare. Till skillnad från tidigare har vi publicerat skivavbilder gjorda för testanvändning i god tid fr.o.m. den 1.9.2022. Tack till er som deltog i testningen! Vi kommer att fortsätta med denna praxis vid kommande publiceringar. 

Läs mera