MEB-koeformaatin poisto on Abitin historian suurin muutos

MEB-koeformaatin käyttö päättyy vaiheittain syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Tällä formaatilla on tehty kymmeniä tuhansia kokeita, joihin on annettu miljoonia koesuorituksia.

MEB poistetaan, koska aika ajoi sen ohitse

Ennen ensimmäisiä ylioppilaskokeita kukaan ei oikein tarkkaan tiennyt millaisia koetehtäviä digitaaliseen ylioppilaskokeeseen olisi tulossa. Tehtävänlaatijoilla oli monenlaisia toiveita, mutta koeympäristön toteutusaikataulu oli tiukka.

Sen verran tiedettiin, ettemme voineet käyttää maailmalla olevia valmiita koeformaatteja. Ne kuvasivat lyhyitä pääasiassa monivalintoihin tai lyhyisiin avovastauksiin perustuvia kokeita, kun taas ylioppilaskokeeseen haluttiin esseevastauksia ja oheismateriaaleja.

Tässä vaiheessa tuntui järkevältä valita kokeiden kuvausformaatiksi hyvin joustava vaihtoehto. MEB-formaattiin saattoi upottaa mitä tahansa selaimen ymmärtämää koodia, kuten tekstin rakennetta kuvaavaa HTML:ää, ulkoasun määrittävää CSS:ää ja jopa JavaScript-ohjelmakoodia.

MEBin ongelmat alkoivat näkyä vähitellen sekä ylioppilaskokeissa että Abitissa. Sallivassa formaatissa kokeen koodaajan oli mahdoton saada helposti selville, onko laadittu koe toimiva. Ainoa tapa tutkia toimivuutta oli katsoa lopputulosta kokelaan koneella. Ylioppilaskokeissa tämä oli kallista ja Abitti-kokeissa se aiheutti monenlaisia pettymyksiä.

Bertta toi MEX-kokeet harjoitteluun

Ensimmäiset MEX-formaatin ylioppilaskokeet järjestettiin keväällä 2020. MEX-formaattia oli edeltäjäänsä helpompi kirjoittaa, koodin kielioppivirheet näki heti ja se tuotti esteettömän koesivun. MEX:llä voi myös kuvata kokeen rakenteen, kuten esimerkiksi alitehtävät ja osioiden sisäiset valinnaisuudet. Jälkimmäinen ominaisuus mahdollisti kokelaalle annettavan ilmoituksen, joka on vähentänyt liian moneen tehtävään annettujen vastausten määrää ylioppilaskokeissa.

Vähitellen kävi ilmeiseksi, että MEX:llä tehdyt ylioppilaskokeet ja MEB:llä tehdyt harjoituskokeet olivat ongelmallinen yhdistelmä. Opiskelijat harjoittelivat sellaisia Abitti-kokeita, joita ylioppilaskokeissa ei enää käytetty.

Loppuvuodesta 2021 julkaistu Bertta mahdollisti MEX-kokeiden käyttämisen myös Abitin harjoituskokeissa. Bertalla kokeita voi laatia hiirtä klikkailemalla tai XML-koodia kirjoittamalla. Nyt kaikki Abitin ominaisuudet olivat harjoituskokeita laativien käytettävissä.

Koodin poisto säästää rahaa

MEB-formaatista luopuminen aiheuttaa varmasti monelle Abittiin kokeita laativalle opettajalle harmaita hiuksia. Uuden tehtäväeditorin opettelu ei varmastikaan ole kaikille Abitin käyttäjille opetustyön palkitsevinta sisältöä. Pidemmän päälle Bertan käyttöön siirtyminen on edullista meille kaikille: harjoituskokeet toimivat todennäköisesti itse koetilanteessa, koetehtävät muistuttavat aiempaa enemmän ylioppilaskokeita, kokeet ovat esteettömiä ja ennen kaikkea ylioppilaskokeissa käytettävän MEX-formaatin mahdolliset ongelmat löytyvät ennen kokelaille tärkeitä ylioppilaskokeita.

Vaikka MEB-formaatti on aikanaan koodattu, se tuottaa edelleen kustannuksia. Nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä käytetään paljon valmiita koodikirjastoja, joita päivitetään jatkuvasti. Päivityksiä on seurattava ja asennettava, koska ne voivat korjata kirjaston ohjelmistovirheitä tai tietoturvahaavoittuvuuksia. Päivityksistä voi toki seurata uusia yllätyksiä, joita on puolestaan korjattava. Koska MEB-kokeita ei enää käytetä ylioppilaskokeissa, ei Ylioppilastutkintolautakunta voi rahoittaa sen ylläpitoa.

Me Ylioppilastutkintolautakunnassa olemme yrittäneet tehdä Bertasta mahdollisimman helppokäyttöisen ja lisätä siihen vuosien varrella toivottuja ominaisuuksia. Siten toivomme, että Bertan opetteluun kuluvasta ajasta on lopulta myös hyötyä lisääntyvänä joustavuutena. Otamme edelleen Berttaan liittyvää palautetta vastaan!

Lue lisää: