En ny version av Abitti har publicerats

En ny version av Abitti har publicerats. Den nya versionen är baserad på Buster-versionen av Debian GNU/Linux. Med den nya versionen kommer en mängd nya drivrutiner både för examinandens dator och provlokalens server. Tyvärr åtgärdar versionen som nu publiceras inte kompatibilitetsproblemen gällande tangentborden och pekplattorna på Apple Macbook och Air-datorer.

De viktigaste förändringarna i Abitti:

  • Nya versioner av Linux-kerneln: 5.4 (Caesium, Barium, Cerium, Holmium, Helium, Neptunium) och 5.8 (Natrium, Polonium, Gallium, Radium, Uranium)
  • LibreOffice har uppdaterats till version 6.1
  • MarvinSketch har uppdaterats till version 20.18
  • GIMP har uppdaterats till version 2.10
  • TI-Nspire har uppdateras till version 5.2
  • Casio ClassPad Manager har uppdateras till version 2.01.7600-1
  • Det enkla ritprogrammet Pinta har ersatts med det motsvarande programmet KolourPaint
  • Kartor har nu lagts till i provsystemets anvisningar (en bloggtest med anknytning till detta)

Dessutom innehåller de nya pinnarna en mängd andra tekniska förbättringar som inte syns för användaren. På grund av dessa ändringar är den nya versionen av Abitti som nu publiceras inte kompatibel med tidigare versioner. Det är alltså inte möjligt att använda gamla och nya Abittipinnar i samma nät i provlokalen.

Pinnen som används i studentexamen nästa vår bygger på den version av Abitti som nu publiceras. Den nya versionen har gått igenom automatiska och manuella tester. Av erfarenhet vet vi dock att då programvaran kommer i bredare användning kan fel uppdagas. Om behov uppkommer för eventuella uppdateringar meddelar vi om detta så fort som möjligt.