Den nya virtuella provlokalservern fixar kompatibilitetsproblemet med VirtualBox 6.1

En ny Vagrant-fil som löser kompatibilitetsproblemet med VirtualBox version 6.1 kan laddas upp på den virtuella provlokalsservern genom att uppdatera Abitti-provservern med Naksu. För att fungera kräver den nya Vagrant-filen att versionen på den installerade HashiCorp Vagrant är minst 2.2.7 (för tillfället den nyaste publicerade versionen).

Även Naksu har uppdaterats till version 1.11.0 och fungerar nu ännu bättre än tidigare!

Denna uppdatering kräver inte att examinandernas eller servrarnas pinnar uppdateras.

Uppdatering: Den nya Vagrant-filen fungerar även med äldre versioner av VirtualBox, dvs. det är inte tvång att uppdatera VirtualBox. Den nya Vagrant-filen fungerar även med en äldre version av HashiCorp Vagrant, om VirtualBox 6.0 eller äldre används.