Inga ändringar görs i Abitti inför examen hösten 2020

På grund av coronavirusläget är det inte möjligt att göra ändringar i Abitti eftersom gymnasierna och examinanderna inte har möjlighet att ta dem i bruk vid distansundervisning. Detta innebär samtidigt att det inte görs några ändringar i provsystemet inför studentexamen hösten 2020. Till exempel kommer inte de nya digitala MAOL:s tabeller att finnas med i höstens examen. Examinanderna förlitar sig vid deltagandet i höstens examen främst på den tekniska erfarenhet de erhållit före övergången till distansundervisning.

Tilläggsinformation på Studentexamensnämndens webbsida Beredskap gällande coronaviruset.