Ny version av Abitti har publicerats

En ny version av Abitti har publicerats. Denna version, motsvarar Abitti som används vid studentexamen på hösten 2019. De viktigaste ändringarna är att förutom “basräknaren” KCalc läggs till nya basräknare GNOME-kalkylator och SpeedCrunch. Dessutom ändras inloggningen till samma inloggning som används i studentexamen, med nyckeltal och bekräftnignskoder. Andra ändringarna är:

  • De nya bootningsalternativen Caesium, Barium, Cerium och Holmium kan förbättra funktionen av Abitti i några datorer
  • På grund av problemet som uppstod i studentskrivningarna har Florence-virtualtangentbordet ersatts med ett annat program
  • Det krävs minst 4 Gb minne på examinandens dator
  • Bakgrundsbilden på arbetsbordet visar versionen på servern eller examinandens pinne
  • Skoltsamiska har fått en ny alternativ tangentkarta

Vi rekommenderar att alla gymnasier uppdaterar till den nya Abitti-verionen så, att studerandena kan bekanta sig med de nya räknarna. Nya studerandepinnar fungerar inte med äldre serverversioner, och den nya serverversionen fungerar inte med äldre pinnar.

Alternativ till KCalc

Två alternativa standard-/funktionsräknare har inkluderats i Abitti. SpeedCrunch kan förutom Linux också laddas ned för Windows och macOS. GNOME-kalkylator tillhör de flesta Linux-distributionerna.

Dessa räknarprogram kan användas i matematikproven precis som KCalc, det vill säga innan inlämningen av A-delen.

Inloggningen i Abitti sker som i studentexamensproven

Inloggningen till Abitti har tidigare skett annorlunda än i studentproven. Vem som helst har kunnat logga in i Abitti, medan inloggning till studentexamensprov har krävt övervakarnas medverkan.

I den nya Abitti-versionen loggar studerandena in genom att mata in namn och personbeteckning varefter de blir och väntar på nyckeltal och bekräftnignskoder. I Abitti har alla studerande gemensamma nyckeltal och bekräftningskoder och de syns på servern och övervakarnas datorer, där de även kan bytas till nya.

När proven införs på servern får proven alltid nyckeltalet ”1234” och bekräftnignskoden ”xx”. Om övervakarna vill använda godtyckliga koder kan de uppdateras genast och t.ex. skrivas på tavlan i provutrymmet.

Nyckeltalslistor, som används i studentexamen, är för tillfället inte i bruk i Abitti-prov.

Om övervakarna vill hindra att studerandena som gått ut ur provutrymmet loggar in på nytt, kan de uppdatera koderna från vyn på servern eller övervakarens dator. De uppdaterade koderna gäller för hela examensnätet för alla nya inloggningar. Om gymnasiet har en server som administrerar prov i många utrymmen, kan det finnas en övervakares dator i varje provutrymme där koderna kan skådas och bytas.

Personbeteckning i Abitti

Abitti använder sig nu av personbeteckning vid inloggning, som proven i studentexamen. I studentexamen används personbeteckningen även för att länka anmälningsinformationen med provprestationerna, men i Abitti används den endast för att länka provprestationerna till provutföraren vid byte till reservdator och återställning av provprestationerna på den nya datorn. Provets övervakare eller bedömare ser inte personbeteckningarna och de sparas inte i oma.abitti.fi-tjänsten i samband med provprestationerna.

Studentexamensnämnden kräver inte att man i Abitti-prov använder sig av riktiga personbeteckningar och användningen av konstgjorda personbeteckningar har ingen inverkan på provutförandet. Man kan skapa sig konstgjorda personbeteckningar genom gratistjänster på nätet (t.ex.  Lintukoto eller Telepartikkeli). Samma personbeteckning kan användas endast av en studerande per examensnät.

Studerande som är oroar sig över sin datasäkerhet kan skapa sig en konstgjord personbeteckning och fast använda samma beteckning i Abitti under hela gymnasietiden. Det är bra att studeranden skriver upp beteckningen någonstans så, att det är i bruk om hen behöver byta till reservdator.

I studentexamen har övervakarna använt personbeteckningen 010101-0101 för att se examensfrågorna. Denna personbeteckning skall inte användas i Abitti-prov, eftersom provprestationer som avläggs med denna konstgjorda personbeteckning inte överförs till bedömningen.

Tilläggsinformation: