Maj-publikationen av Abitti: nya räknare och ny inloggning

Nästa Abitti-version publiceras senast den 10.5.2019. De viktigaste ändringarna är att förutom “basräknaren” KCalc läggs till basräknarna GNOME-kalkylator och SpeedCrunch och dessutom ändras inloggningen till samma inloggning som används i studentexamen med nyckeltal och bekräftnignskoder. Versionen har även nya bootalternativ med nya drivrutiner och andra små ändringar.

Vi rekommenderar att alla gymnasier uppdaterar till den nya Abitti-verionen så, att studerandena kan bekanta sig med de nya räknarna. Nya studerandepinnar fungerar inte med äldre serverversionen, och nya serverversioner fungerar inte med äldre pinnar.

Denna version, med bootalternativ, motsvarar Abitti som används vid studentexamen på hösten 2019.

Noggrannare info finns i det finska meddelandet och meddelandet som publiceras i samband med publikationen nästa vecka.