Toukokuun Abitti: lisää laskimia ja uusi kirjautuminen

Pian päättyvän lukuvuoden viimeinen Abitti-versio julkaistaan viimeistään 10.5.2019. Mukana on kaksi näkyvää muutosta: uusia ”peruslaskimia” KCalcin rinnalle ja uusi kirjautuminen.

Muita näkyviä muutoksia ovat:

  • Uudet käynnistysvaihtoehdot Caesium, Barium, Cerium ja Holmium saattavat parantaa Abitin toimivuutta joillakin laitteilla
  • Ylioppilaskokeessa havaitun ongelman vuoksi Florence-virtuaalinäppäimistö on korvattu toisella näppäimistökartan näyttävällä ohjelmalla
  • Kokelaan koneilta vaaditaan vähintään 4 Gt muistia
  • Työpöydän taustakuvassa näytetään palvelimen ja kokelaan koneen versio
  • Koltansaameen on lisätty vaihtoehtoinen näppäimistökartta

Suosittelemme kaikille lukioille Abitti-tikkujen päivittämistä, jotta opiskelijat voivat tutustua uusiin laskinohjelmiin. Uudet opiskelijan tikut eivät toimi vanhan palvelinversion kanssa, eivätkä uudet palvelimet toimi vanhojen opiskelijan tikkujen kanssa.

Tämä versio käynnistysvaihtoehtoineen vastaa syksyn 2019 ylioppilaskokeessa käytettävää Abittia.

Vaihtoehtoja KCalcille

Abittiin on tuotu kaksi vaihtoehtoista perus-/funktiolaskinta. SpeedCrunch on saatavilla Linuxin lisäksi Windowsille ja macOS:lle. Gnome-calculator on mukana useimmissa Linux-jakeluissa. Molemmat ohjelmat ovat avointa lähdekoodia.

Nämä laskinohjelmat ovat KCalcin tavoin käytettävissä myös matematiikan kokeessa ennen A-osan palautusta.

Abittiin kirjaudutaan yo-malliin

Abitti-kokeen kirjautuminen on poikennut ylioppilaskokeen kirjautumismenettelystä. Abitti-kokeisiin on voinut kirjautua kuka tahansa, kun taas ylioppilaskokeessa kokeeseen pääsy edellyttää valvojan tekemää tunnistautumista. Tästä on koitunut erilaisia ongelmia:

  • Joissakin lukioissa kokeisiin on kirjauduttu väärillä nimillä, mikä on aiheuttanut riesaa lukioissa.
  • Ylioppilaskokeiden Abitti-kokeista poikkeava kirjautuminen on aiheuttanut hämmennystä joillekin kokelaille.
  • Ylioppilaskokeissa käytettävää kirjautumista ei käytetä tutkinnon ulkopuolella, jolloin siihen liittyvät mahdolliset tekniset ongelmat jäävät havaitsematta.

Toukokuussa julkaistavassa tikussa Abitti-kokeen kirjautuminen toimii täysin samalla tavalla kuin ylioppilaskokeessa. Opiskelija syöttää nimensä ja henkilötunnuksensa, jonka jälkeen hän jää odottamaan avainlukua ja vahvistuskoodia. Kaikille opiskelijoille yhteiset tunnukset näkyvät koetilan palvelimelta, josta sen voi myös päivittää.

Ylioppilaskokeista tuttua avainlukulistaa ei Abitti-kokeissa voi tällä hetkellä käyttää.

Kokeen järjestäminen käytännössä

Yhdessä luokassa järjestettävä Abitti-koe sujuu uudella järjestelyllä helposti. Palvelin arpoo uuden avainluvun ja vahvistuskoodin aina kokeen tuonnin yhteydessä. Koodit näkyvät kokeen käynnistyspainikkeen yhteydessä ja koetta valvova opettaja voi kirjoittaa avainluvun taululle. Näin opiskelijat voivat kirjautua kokeeseen ilman henkilöllisyyden tarkastusta.

Kun kaikki opiskelijat ovat kirjautuneet kokeeseen ja aloittaneet työskentelyn, valvova opettaja klikkaa koetilan palvelimelta Luo uudet ‑painiketta. Tämä päivittää koetilan palvelimella olevan avainluvun.

Jos opiskelija joutuu käynnistämään koneensa, käy opettaja kertomassa päivitetyn avainluvun tälle opiskelijalle. Avainluvun päivittäminen siis tavallaan vastaa aiempaa Abitin neljämerkkistä jatkamiskoodia.

Moneen luokkaan ulottuvassa tutkintoverkossa Abitti-kokeen järjestäminen sujuu samalla tavalla. Jokaisessa luokassa voi olla oma valvojan näyttönsä, joka näyttää kulloinkin voimassa olevan avainluvun. Avainluvun voi vaihtaa mistä tahansa valvojan koneesta. Tällöin avainluku vaihtuu koko tutkintoverkkoon.

Henkilötunnus Abitissa

Abitin kirjautumisessa käytetään nyt ylioppilaskokeen tapaan henkilötunnusta. Ylioppilaskokeessa henkilötunnusta käytetään koesuoritusten yhdistämiseen ilmoittautumis- ja suoritustietoihin, mutta Abitissa henkilötunnusta hyödynnetään vain kokeeseen kirjautumisessa ja varakoneelle siirryttäessä vastausten palauttamiseen. Kokeen valvojat tai arvostelijat eivät näe henkilötunnuksia eikä henkilötunnuksia säilytetä oma.abitti.fi-palvelussa koesuoritusten yhteydessä.

Ylioppilastutkintolautakunta ei edellytä, että Abitti-kokeissa käytetään todellisia henkilötunnuksia, eikä keinohenkilötunnuksien käyttö vaikuta millään tavalla koetilanteeseen. Keinohenkilötunnuksia voi luoda verkosta löytyvillä ilmaisilla palveluilla (esim. Lintukoto tai Telepartikkeli). Samalla henkilötunnuksella samassa tutkintoverkossa koetta voi suorittaa kerrallaan vain yksi opiskelija.

Yksityisyyden suojastaan huolehtiva opiskelija voi siis luoda itselleen Abitti-kokeita varten keinotekoisen henkilötunnuksen ja käyttää sitä vaikka koko lukion ajan. Opiskelijan kannattaa kirjoittaa keinohenkilötunnus johonkin muistiin, jotta se on tallessa, jos on tarvetta siirtyä käyttämään varakonetta kokeessa.

Ylioppilaskokeissa valvojat ovat käyttäneet henkilötunnusta 010101-0101 koetehtävien katsomiseen. Tätä henkilötunnusta ei tule käyttää Abitti-kokeissa, koska sillä tehtyjä koesuorituksia ei välitetä arvosteluun.

Lisätietoja: