Ny Abitti-version: Stöd för allt flera datorer och annat smått och gott

Den nyaste Abitti-versionen innehåller en ny version av kärnan för Linux (4.14) i studerandens sticka. Den nya kärnan  stöder allt flera datorer och komponenter. Det mest efterlängtade tillägget är drivrutinen, som får vissa bärbara Apple-datorers tangentbord och styrplatta att fungera. De nya startalternativen är Ruthenium, Argentum, Cadmia och Indicum. De gamla startalternativen är kvar. Vi rekommenderar att alltid pröva de nyaste startalternativen! Kärnorna för provlokalens servrar har inte uppdaterats.

Den förra Abitti-versionen fungerade inte med vissa datorer som tidigare hade fungerat. När den tidigare versionen gavs ut, avlägsnade vi grafikaccelerationen, som hade orsakat problem i vissa datorer i vissa program. Den nya Abitti-versionen innehåller fortsatta ändringar i avlägsningen av grafikaccelarationen, som troligtvis förbättrar driftsäkerheten.

  • Texteditorn Mousepad har nu som standardinställning radbyte påkopplat.
  • Enaresamiska finns nu bland tangentbordskartorna.
  • Med hjälp applikationsmenyn i provlokalensserver är det möjligt att söka efter provpaket som skapats med samma serversticka. Denna egenskap kan vara till nytta, om något går snett vid provtillfället.

Proven i matematik, fysik och kemi har några små förbättringar. Användarna av Casio ClassPad Manager kan glädja sig med att programmet har ny lisens och fungerar igen i provsystemet. Även Texas Instruments TI-Nspire CAS har fått en uppdatering och stickan innehåller SchoolStore Ab:s TI-verktyg för att rita kopplingsscheman och kemiska strukturformler. Tabellsamlingar finns både i Otavas MAOL-digitabellapplikation och SEN:s instruktionsapplikation, vars innehåll även finns på sidan cheat.abitti.fi. I Abitti är MAOL-digitabellerna en inskränkt version, medan vårens studentexamensexaminander har i bruk den fullständiga versionen.

Den nya stickversionen med nya startalternativ ligger som grund för stickan i studentexamen våren 2018. Om datorn fungerar med denna stickversion, kommer den sannolikt att fungera i vårens skrivningar – och tvärtemot. Självaste programvaran för provet har inte ändrats i denna version, så det går att använda den tidigare versionen i kors med den nya versionen.

Den nya versionen kan även användas med virtuell maskin. SEN har publicerat ett utkast för provlokalens server som baserar sig på virtualisering, som kan användas vid vårens examen. Datorernas tekniska krav är annars samma som tidigare för processorns del, men servern som innehåller den virtuella maskinen behöver mera minne. Instruktioner för att använda virtuell provlokalsserver finns på nätet (under testskedet endast på finska).

Servrar som grundar sig på virtuell provlokalens server är överlägsna då det gäller snabbhet och i synnerhet driftsäkerhet. I varje examensomgång har det funnits gymnasier som blivit tvungna att byta serversticka i början av provet. Åtgärden är tidskrävande och stressande för alla inblandade. På grund av detta önskar vi att så många gymnasier som möjligt överväger att övergå till virtuella provlokalsservar.