Bekymmer och förbättringar i matematiska prov

Provmiljöns nya instruktioner på webben redan nu

Provmiljöns instruktioner, som hittas via frågetecknet i övre balken, har blivit ämnesspecifika. Före den uppdateringen av stickorna finns instruktionerna öppet på webben på sidan https://cheat.abitti.fi. Instruktionerna kan även läsas med mobil.

Innehållet för matematik, fysik och kemi ha ordnats enligt ämnesområde. Innehållet kompletteras under 2018 och nämnden tar gärna emot kommentarer om innehållet i instruktionerna.

Formlerna i instruktionerna har fått en egenskap, med vilket det är lätt att kopiera dem i svarsfältet i provet för vidare redigering.

Casios licens föråldrades vid årsskiftet

Licensen för provmiljöns program Casio ClassPad Manager har föråldrats vid årsskiftet. Vi försöker få ut en ny version på stickan så fort som möjligt för att åtgärda problemet. Tills dess fungerar inte ifrågavarande program i Abitti-miljön om man inte ändrar på serverns datum i BIOS-egenskaperna till december 2017.