Abitti-versionen som publicerades förra veckan innehöll fel, korrigeringarna publicerades på fredagen

Det hittades fel i Abitti-versionen som publicerades förra. En korrigerad version publicerades på fredagen den 10.11. kl. 18.15.

Det andra felet hindrade att studerandes e-postadresser sparades med provprestationen, vilket medförde att prestationerna inte kunde skickas till studerandena. Tilläggsinformation finns i ändringsloggen.

På grund av att det handlar om ett betydande fel, lönar det sig att göra om sticker som gjorts mellan torsdag kl. 12.00 och fredag kl. 18.15.

Vi beklagar det skedda!