Abitti-stickorna har uppdaterats

I den nya stickan finns följande ändringar:

  • Provet studeranden valt visas till studeranden före provet börjar. På detta sätt är det möjligt för studeranden att försäkra sig om det prov hen valt före provet börjar. Ifall fel prov blivit valt, byts provet i fortsättningen fortsättningsvis genom att starta om datorn.
  • Studerandens webbläsare blir helt grå endast när nätkopplingen bryts. Övervakaren upptäcker lättare än tidigare de studeranden vars nätkoppling har brutits.
  • Området som kan klickas vid flervalsfrågor är mera begränsat till knappen och valets bildtext än tidigare. Förhoppningsvis minskar detta felaktiga val.
  • Hela provsvaret kan innehålla 10 Mb skärmdumpar. Tidigare var övregränsen 5 Mb.
  • Det är inte längre möjligt att radera sitt svar genom att skriva svar i två fönster i webbläsaren.
  • 4F Vihko har uppdaterats till version 0.2.0.

Studentexamensnämnden har beslutit den 8.11.2017 att 4F Vihko kommer att inkluderas i den digitala studentsprovsmiljön. Samtidigt har ämnessektionen i matematik beslutit at 4F Vihko inte kommer att vara till förfogande i det digitala matematikprovets A-del. Denna egenskap är inte i de nya Abitti-stickorna och 4F Vihko går att använda i prov som liknar matematikens A-del.

Stickan innehåller inte uppdateringar i drivrutinerna. Den nya versionen kräver inte uppdatering av server- och examinandernas stickor. Det är möjligt att använda de nya stickorna och den tidigare versionens stickor i kors.

Samtidigt med den nya stickuppdateringen kan gymnasier testa på den nya sticklösa provlokalens servern. De nya oofficiella installeringsinstruktionerna, som är menade för ikt-proffs, finns på sidan https://github.com/digabi/digabi-os/wiki.

Vi önskar feedback av de gymnasier som testar den nya sticklösa provlokalens servern till Abitti-stödet. Nämnden beslutar i början av 2018 om den sticklösa versionen kan användas parallellt med USB-stickor redan vid studentproven våren 2018.