USB-minnen används i Abitti för att starta provlokalens server och examinandernas datorer samt för att överföra provfrågorna och provprestationerna till och från provlokalens server. Det ställs olika krav på alla dessa USB-minnen.

USB-minnen används i Abitti på ett annat sätt än normalt. I stället för att spara semesterbilder skrivs hela skivavbildningar på minnena. På serverminnena skrivs studerandenas provprestationer under hela provet, vilket utsätter minena för hög belastning. Flashminnet, som finns i USB-minnena, har en viss liuvslängd och minnena är därför inte eviga.

Snabba minnen för provlokalens server

För att provet ska lyckas är det mycket viktigt att minnet för provlokalens server lämpar sig för uppgiften. Operativsystemet för provlokalens server laddas från minnet, men dessutom skrivs alla examinandernas provprestationer och filer på minnet. Minnets skrivhastighet bör vara tillräckligt hög. En USB3-anslutning är ett ovillkorligt krav då det gäller provlokalens serverminne.

Med skrivhastighet menas inte den hastighet som nämns på förpackningen, utan specifikt hastigheten med vilken små mängder data skrivs. En bra informationskälla i samband med anskaffningen av USB-minnen är webbplatsen UserBenchmark, som samlar in data med hjälp av sina användare.

Då man jämför serverminnen är det mest användbara värdet 4K WRITE, som man själv måste välja för att det ska visas på webbplatsen. Redan en liten skillnad i hastigheten kan ha en stor betydelse, och därför bör detta värde betonas vid anskaffningen. Ett bra serverminne har ett 4K WRITE-värde över 1 Mb/s.

userbenchmark_1
1) klicka på den gula pilsymbolen
userbenchmark_2
2) Välj 4K Write
userbenchmark_3
3) Du kan ordna de testade minnena enligt deras 4K Write-värde

Ett långsamt serverminne leder till likandana symptom som avbrott på nätet: de som gör provet faller bort och hela systemet verkar ostabilt.

Serverminnets storlek bör vara minst 16 gigabyte (Gb). Minnet kan vara större än detta, men det finns inga större orsaker till att använda minnen över 16 Gb. Om man använder en reservserver är det bra att komma ihåg att det tar ungefär dubbelt så länge att synkronisera ett minne på 32 Gb.

Serverminnen av hög kvalitet kostar lite mer än vanliga USB-minnen, men som tur är behövs det betydligt färre av dessa än examinandminnen

Då man väljer examinandminnen kan också priset få inverka

De viktigaste kriterierna vid valet av USB-minnen för examinandernas datorer är att de är försedda med USB3-anslutning, minnenas skrivhastighet och priset. Examinandminnets storlek bör vara minst 8 Gb.

Examinandminnenas skrivhastighet kan jämföras med hjälp av Write-värdet på webbplatsen UserBenchmark. Under provet skrivs endast små mängder data på minnet, men ett minne med låg skrivhastighet utgör en onödig stressfaktor då minnena uppdateras. Minnenas läshastighet inverkar också på hur snabbt programmen startas då datorn används, men i praktiken har detta inte någon större betydelse.

Då prov hållits har det konstaterats att vissa datormodeller i några enstaka fall inte fungerar med minen av ett visst märke. Det är alltså till fördel ifall det finns examinandminnen av 2-3 olika märken eller modeller att tillgå vid provtillfället. Om datorn inte fungerar kan du försöka med ett minne av ett annat märke.

Inga större krav på minnena som används för överflyttning

Med detta menas det USB-minne som används för att ladda ned provuppgifterna från Abitti-webbtjänsten och med vilket de förs över till servern. Samma minne kan användas för att sedan föra över provprestationerna från servern till Abitti-webbtjänsten.

På detta minne ställs inga större kvalitetskrav.