Abitti rakastaa USB-tikkuja! Jokaiselle tikkutyypille on omat valintakriteerinsä.

Abitissa USB-muistitikkuja käytetään koetilan palvelimen ja kokelaan koneen käynnistämiseen sekä koetehtävien ja -suoritusten siirtämiseen. Kaikille tikuille on omat vaatimuksensa.

Abitissa tikkuja käytetään poikkeuksellisella tavalla: tikuille kirjoitetaan lomakuvien sijaan kokonaisia levyimageita. Palvelintikkuihin kirjoitetaan kokeen aikana opiskelijoiden koesuorituksia, jolloin tikut ovat kovilla. Tikkujen sisältämillä Flash-muisteilla on oma käyttöikänsä eivätkä tikut ole ikuisia.

Koetilan palvelimeen nopeita tikkuja

Kokeen onnistumisen kannalta sopiva koetilan palvelimen tikku on erittäin tärkeä. Tikulta ladataan koetilan palvelimen ohjelmisto, mutta sinne myös kirjoitetaan kokelaiden koesuoritukset ja tiedostot. Tikun kirjoitusnopeuden on oltava riittävä ja palvelintikussa USB3-liitäntä on ehdoton vaatimus.

Kirjoitusnopeudella ei tarkoiteta pakkauksessa mainittua kirjoitusnopeutta, vaan nimenomaan pienten datamäärien kirjoitusnopeutta. Hyvä lähde tikkuhankinnoissa on yhteisölliseen tiedonkeruuseen perustuva verkkosivusto UserBenchmark.

Palvelintikkujen vertailussa hyödyllisin on 4K WRITE –arvo, joka on valittava erikseen näytettäväksi. Pienikin nopeusero on merkittävä, joten tätä tietoa kannattaa painottaa hankinnassa. Hyvässä palvelintikussa 4K WRITE –arvo on yli 1 Mb/s.

1) Napsauta keltaista nuolisymbolia
userbenchmark_2
2) Valitse 4K Write
userbenchmark_3
3) Voit järjestää testatut tikut 4K Write –sarakkeen mukaan

 

Hidas palvelintikku näyttäytyy samalta kuin verkon pätkiminen: kokeen suorittajat putoavat kokeesta ulos ja koko järjestelmä vaikuttaa epävakaalta.

Palvelintikun on oltava kooltaan vähintään 16 gigatavua. Tikku voi olla tätä suurempi, mutta yli 16 Gt tikun käytölle ei oikein ole perusteita. Varapalvelinta käytettäessä on hyvä muistaa, että 32 Gt tikkujen synkronoituminen kestää kaksinkertaisen ajan.

Laadukkaat palvelintikut maksavat tavallisia tikkuja hieman enemmän, mutta onneksi niitä tarvitaan paljon kokelastikkuja vähemmän.

Kokelastikkujen valinnassa hinnalla on sijansa

Kokelastikkujen oleelliset valintakriteerit ovat USB3-liitäntä, tikkujen kirjoitusnopeus ja hinta. Kokelastikun on oltava vähintään 8 Gt kokoinen.

Kokelastikkujen kirjoitusnopeutta voi tutkia UserBenchmark-sivuston. Kokeen aikana tikuille kirjoitetaan vain erittäin vähäisiä datamääriä, mutta hitaasti kirjoitettava tikku on ikävä rasite uusia tikkuja päivitettäessä. Tikkujen lukunopeus vaikuttaa toki ohjelmien latautumisaikoihin konetta käytettäessä, mutta käytännössä eroilla ei ole juurikaan merkitystä.

Kokeita järjestettäessä on havaittu, että jotkut harvat konemallit eivät toimi joillakin tikkumerkeillä. On siis eduksi, jos kokelaiden Abitti-tikut ovat 2-3 eri mallia. Jos kone temppuilee, voit vaihtaa toiseen tikkumerkkiin.

Siirtotikulle ei ole suuria vaatimuksia

Siirtotikulla tarkoitetaan sitä USB-muistitikkua, johon kirjoitetaan koetehtävät Abitti-verkkopalvelusta siirrettäväksi palvelimelle. Vastaavasti samaa tikkua voidaan käyttää opiskelijoiden koesuoritusten siirtämiseksi palvelimelta Abitti-verkkopalveluun.

Tälle USB-muistitkulle ei ole mitään erityisiä laatuvaatimuksia.