En svarsfil per ett Abitti-prov

Man kan överföra svaren till ett och samma Abitti-prov endast en gång. Det finns alltså skäl att sammanställa ett separat testprov för testningar. Om du har problem med två eller tre svarsfiler och inte kan importera svaren till oma.abitti.fi för bedömning kan du få du hjälp av Abitti-stödteamet.