Lukitut sovellukset ja palvelimen verkko-osoitteet helpottavat Abitti 2 -kokeiluja

Abitti 2:n kehitystyö on jälleen edennyt. Koetilan palvelimelle saa verkko-osoitteen ja ensimmäiset versiot kokelaan koetilanteen lukitsevista sovelluksista on julkaistu. Uudella Abitilla voi nyt järjestää kokeita, joissa ei tarvita oheisohjelmia eikä kuuntelukerroiltaan rajoitettuja äänitteitä.

Jäähyväiset harjoituskokeiden Abitti-verkolle

Nykyisessä Abitissa koe järjestetään internetistä erotetussa omassa verkossaan. Tämä tekee harjoitustilanteiden järjestämisestä hankalaa, sillä lukioissa on oltava Abitti-harjoitteluun oma erillinen verkkonsa. Verkossa voi olla kerrallaan vain yksi palvelin, jossa toki voi olla samanaikaisesti useita kokeita. Nämä rajoitukset eivät ole ongelma ylioppilaskokeessa, mutta harjoitteluvaiheessa ne ovat vaatineet lukioilta melkoista hallinnointia.

Uudessa Abitti-versiossa harjoituskäytön koetilan palvelimet voivat sijaita koulun sisäverkossa tai internetissä. Samassa verkossa voi olla useita palvelimia. Palvelinta voi ajaa omalla kannettavalla, lukion tilassa olevalla palvelimella tai pilvessä olevassa kontissa. Lisääntyvä joustavuus tulee helpottamaan tietotekniikkajärjestelyjä lukioissa ja tekee vähitellen avoimeksi lähdekoodiksi muuttuvasta Abitista varteenotettavan vaihtoehdon myös muille turvallista digikoealustaa tarvitseville organisaatioille.

Oikean palvelimen tavoittamiseksi ja verkkoliikenteen salaamiseksi palvelimella on oltava verkko-osoite. Vasta julkaistun päivityksen ansiosta Abitti 2 –palvelimet saavat YTL:ltä koepäivän ajaksi osoitteen ja salauksessa tarvittavan sertifikaatin. Osoitteen saamiseksi palvelimen ylläpitäjän on pyydettävä asennuskoodi Abitti-tuelta.

Ylioppilaskoe järjestetään jatkossakin suljetussa, tietoturvallisessa tutkintoverkossa.

Kokelaan lukittu koeohjelma Windowsille

Kokelaan kannalta näkyvä muutos on koesovellus, joka käynnistyessään estää pääsyn koneen muihin ohjelmiin, tiedostoihin ja internetiin. Koesovellus on julkaistu Windowsille. Sovellus on kokeiluasteella, mutta toimiva.

Lukitus ei ole ainoa keino tuoda tasa-arvoinen koetilanne. Lopullinen kokelaan sovellus tulee sisältämään nykyisenkaltaisen valvontakomponentin, joka seuraa kokeen aikana koneen käyttöä mahdollisten väärinkäytösten varalta. Nyt julkaistuissa sovellusversioissa tällaista valvontakomponenttia ei vielä ole.

Alkuvuoden tärkein tavoite on ohjeisohjelmien selkeyttäminen

Tällä hetkellä jaossa olevassa Abitti 2:ssa on avoimen lähdekoodin NextCloud-ohjelmistoon perustuva pilviympäristö, mutta sille etsitään kevyempiä vaihtoehtoja. Nyt näyttää siltä, että Abitti 2:ssa kokelaan käytössä on koe- ja aineistosivun lisäksi jonkinlainen “pilvihakemisto”, johon kokeen aikana ohjeisohjelmilla tehdyt dokumentit tallentuisivat. Sovellukset käynnistyvät omaan selainikkunaansa.

Abitti 2:n käynnistystä edelsi perusteellinen yhdessä lukioiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehty selvitystyö. Sen perusteella tiedetään, että lukioiden on saatava tiedot oheisohjelmien valikoimasta ja toiminnasta mahdollisimman aikaisin. Siksi alkuvuoden tärkeimpänä tavoitteena on selkeyttää näitä kysymyksiä.

Tätä odotellessa Abitti 2:lla voi järjestää kokeita, joissa ei tarvita ohjeisohjelmia tai kuuntelukerroillaan rajoitettuja äänitteitä. Otamme mielellämme vastaan kokeiluraportteja Abitti-tukeen.

Hyvää alkavaa vuotta kaikille!

 

Lue lisää: