Nästa vecka uppdateras Abitti

I slutet av nästa vecka (vecka 3) publiceras en ny version av Abitti. Vi rekommenderar att gymnasierna uppdaterar i åtminstone sina serverpinnar och virtuella servrar eftersom datainsamlingen av fungerande datormodeller (https://hwdata.abitti.fi, nu även på svenska!) inte har fungerat i den nuvarande versionen. Den nya versionen fungerar ihop med den nuvarande, dvs. nuvarande servrar fungerar med nya examinandpinnar och nuvarande examinandpinnar fungerar med nya servrar.

Den uppdaterade versionen kommer att motsvara provmiljön i studentexamen våren 2020.

Uppdaterarna av virtuella servrar bör observera, att VirtualBox inte skall tillsvidare uppdateras till version 6.1, eftersom den inte är kompatibel med den nyaste HashiCorp Vagrant.