Uusi Abitti-versio vaatii kaikkien tikkujen päivityksen

Perjantaina 12.10.2018 julkaistava Abitti-versio on iso päivitys. Sekä opiskelijan tikulla että palvelimella oleva Debian Linux -käyttöjärjestelmä päivittyy uuteen versioon, ja koejärjestelmään on lisätty mahdollisuus matematiikan kaksiosaiseen kokeeseen. Päivitys korjaa myös tietoturva-aukon, joka on mahdollistanut joissakin tapauksissa monivalintatehtävien oikeiden vastauksien arvaamisen.

Päivityksen jälkeen:

  • Koetilan palvelintikut ja virtuaalikoneet on päivitettävä
  • Kokelaiden tikut on päivitettävä
  • Vanhat .meb -tiedostot on ladattava uudelleen

Kaikkien Abitin osien päivitys vaaditaan, koska kaksiosaisen matematiikan kokeen mahdollistamiseksi  kokeiden rakenteeseen on tehty muutoksia.

Opiskelijan koeympäristön muutokset

Opiskelijan koeympäristön yläpalkki on uudistettu. Vanhat kuvakkeet on korvattu aiempaa selkeämmillä kuvakkeilla. Yläpalkkiin on lisätty kuvake, joka ilmoittaa, onko kaikki kunnossa vai onko kokelaan koeympäristössä ongelmia. Vanhojen painikkeiden paikat ovat pysyneet ennallaan.

Sovellusten versioita ja Sovellus-valikkoa on päivitetty. Suurimmat muutokset ovat:

  • LibreOffice on päivittynyt versioon 6.
  • CAS-ohjelma GeoGebra 5 Classicin rinnalle on tuotu GeoGebra 6 Classic. GeoGebra 5 Classic on Abitti-tikulla ainakin kevään 2020 ylioppilaskokeessa.
  • NSpiren fysiikan piirtolisäosa on päivitetty.
  • Piirto-ohjelma Pinta on päivittynyt versioon 1.6.
  • Koejärjestelmän ohjeita on päivitetty, ks. muutosloki. Koejärjestelmän ohjeet ovat saatavilla myös osoitteessa http://cheat.abitti.fi.
  • Äänitesti on päivitetty.
  • Lisätty virtuaalinäppäimistö-sovellus, jolla pystyy helposti tarkastamaan eri kieliset näppäimistökartat.

Tikulla on uusia käynnistysvaihtoehtoja, joiden avulla osa aiemmin toimimattomista tietokoneista saattaa nyt toimia paremmin.

Abitilla voi järjestää kaksiosaisen matematiikan kokeen

Abitilla voi nyt tehdä kaksiosaisen matematiikan kokeen. A-osan tehtävien vastaamiseen opiskelijat eivät saa käyttää CAS-laskinohjelmia. Ohjelmat tulevat käyttöön, kun opiskelijat ovat palauttaneet A-osan tehtävät. Abitti toimii nyt Ylioppilastutkintolautakunnan 5.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti. Tätä järjestelyä käytetään kevään 2019 pitkän ja lyhyen matematiikan ylioppilaskokeessa.

Jos vanhaa koetta, jossa CAS-ohjelmat olivat kytketty pois päältä menee muokkamaan, muuttuu koe siten että tehtävät ovat A-osassa. Muuten tehtävät menevät B-osaan, jos kokeesta haluaa kaksiosaisen.

Tehtävänlaadinnan lisäosat eivät välttämättä toimi heti

Internetissä on erilaisia Abitti-kokeen tehtävänlaadintaa helpottavia lisäosia ja verkkopalveluita. Kaksiosainen matematiikan koe muuttaa jonkin verran koetta kuvaavaa tietorakennetta ja Abitin kokeenlaadintaeditorin käyttöliittymää. Tämä saattaa aiheuttaa Abitin ja lisäosien yhteensopivuusongelmia, kunnes näiden lisäosien ja verkkopalveluiden  ylläpitäjät ehtivät päivittämään ohjelmistonsa.

Jos teet tai ylläpidät Abitti-kokeeseen liittyvää ohjelmistoa ja haluat tiedon suurista muutoksista etukäteen, ota yhteyttä Abitti-tukeen!

Vanhat Abitissa olevat kokeet ja transfer.zipit toimivat

Kaikki Abitissa tallessa olevat kokeet toimivat myös päivityksen jälkeen. Samoin Abitista ”Siirrä koe (.zip)” -painikkeella ladatut kokeet voi yhä palauttaa Abittiin.

Sen sijaan Abitista kokeen pitämiseksi ennen 12.10. ladatut .meb-tiedostot eivät toimi. Abitista voi kuitenkin ladata kokeesta uuden .meb-tiedoston vanhan tilalle.

Päivitys korjaa tietoturva-aukon

Päivitys korjaa tietoturva-aukon, jonka seurauksena opiskelija on voinut selvittää koetilanteessa monivalintatehtävien alkuperäisen, arpomattoman järjestyksen. Koska jotkut Abittia käyttävät opettajat ovat säännönmukaisesti lisänneet monivalintatehtävien ensimmäiseksi vastausvaihtoehdoksi oikean vastauksen, on oikean vastausvaihtoehdon päätteleminen näissä tapauksissa ollut tietoturva-aukon tuntevalle opiskelijalle helppoa.

Tietoturva-aukko on ollut myös ylioppilaskokeissa. Esimerkiksi syksyllä kokeita

oli yhteensä 73, ja niistä 44:ssä oli monivalintatehtäviä. 11 kokeessa oli monivalintatehtäviä, joissa koerakenteen koodissa ensimmäinen vaihtoehto oli aina oikea. Tietoturva-aukon tunteneella kokelaalla on näissä kokeissa kuitenkin ollut mahdollisuus hyötyä aukosta vasta jos hän on pystynyt päättelemään, että vastaukset ovat olleet kyseisessä järjestyksessä kokeen koodissa.

Päivityksen jälkeen vastausvaihtoehdot satunnaistetaan myös koerakenteen koodissa. Lisäksi vastausvaihtoehdot satunnaistetaan tuttuun tapaan kokelaan näytöllä. Hyökkäysmenetelmästä kertoivat meille Pekka Ristola ja Lauri Luoto. Kiitokset heille!

Ylioppilastutkintolautakunta on sitoutunut julkaisemaan kaikki tietoomme tulleet haavoittuvuudet kolmen kuukauden kuluessa.