Uudessa Abitti-versiossa uudistunut vastauseditori ja lisää laitetukea

Uudessa Abitti-versiossa on useita opiskelijalle näkyviä muutoksia. Vastauseditori on kokenut remontin ja uusi Linux-ydin laajentaa laitetukea. Tehtävänlaatija voi kieltää CAS-laskinten käytön kokeessa, opiskelijan käytössä on kaksi uutta ohjelmaa ja opiskelijan näkymässä on muutamia pieniä parannuksia. Uudet tikut tulevat ladattavaksi 2.5.

Uusi vastauseditori helpottaa vastaamista

Ehdottomasti tärkein uutuus on mahdollisuus liittää kuvankaappauksia tekstin keskelle. Vanha tuttu kuvankaappausnappi kopioi kuvankaappauksen nyt leikepöydälle, josta se liitetään vastaukseen Ctrl-V –näppäinyhdistelmällä. Kuvia voi liittää keskelle vastausta, mutta kymmenen kuvan maksimimäärä vastausta kohden säilyy. Aiemmin käytössä ollut erillinen painike kuvankaappauksen liittämiseksi poistuu. Kuvankaappauksia voi edelleen liittää vain niihin tehtäviin, joihin tehtävänlaatija on sen sallinut. Ohjeet kuvankaappauksen liittämiseksi löytyvät automaattisesti vastauskentän alta kuten ennenkin.

Vastauseditoriin on lisätty myös mahdollisuus matemaattisten merkintöjen tekemiseen eli osoitteessa https://math-demo.abitti.fi/ majaileva matematiikkaeditori. Editori on käytössä niissä tehtävissä, joissa kuvankaappauksen liittäminen on sallittu. Olemme saaneet editoridemosta paljon palautetta. Sen perusteella on lisätty merkintävalikoimaa (esim. i-, j- ja k-vektorit) ja mahdollisuus kirjoittaa tekstiä ilman kursiivia. Editorista puuttuu vielä mm. yhtälöryhmä, matriisi, paloittain määritelty funktio ja integraalin sijoitusmerkintä.

Uudella vastauseditorilla tehtyjä vastauksia ei vielä voi annotoida (alleviivata) arvostelunäkymässä. Annotointi toimii, jos vastaukseen ei sallita kuvankaappauksia. Kaikissa tapauksessa opiskelijoille voi yhä antaa palautetta tehtävän alla olevan kommenttikentän avulla.

Uusi Linux-ydin laajentaa laitetukea

Uuteen tikkuun on lisätty Linuxin ytimen versio 4.9. Uudessa ytimessä on jälleen uusia laiteajureita, joten aiemmin Abitissa toimimattomia koneita kannattaa taas testata. Syksyn ylioppilaskokeen USB-tikuilta tulee löytymään nyt julkaistusta tikusta löytyvät käynnistysvaihtoehdot.

Matematiikkaan CAS-kielto ja 4F-Vihko

Tehtävänlaatija voi nyt kieltää CAS-ohjelmistojen käyttämisen kokeessa. Valinta tehdään tehtävänlaadinnassa kokeen ohje -kentän alla olevalla valinnalla. Vanhoissa Abitti-kokeissa CAS-ohjelmistot toimivat kuten ennenkin. CAS-ohjelmistoiksi tulkitaan ne ohjelmat, jotka on mainittu matematiikan jaoksen tiedotteessa 28.11.2016 (ks. Apuvälineet sähköisen matematiikan kokeen A-osassa).

Abittiin on tuotu testikäyttöön FourFerries Oy:n ohjelmisto 4F-Vihko matemaattisten vastausten laatimiseen.

Kemian rakennekaavat MarvinSketch:llä

Kemian rakennekaavoja voi nyt laatia Chemaxonin MarvinSketch-ohjelmalla, joka on mukana nyt julkaistavalla Abitti-tikulla. MarvinSketch on lukiokäytössä maksuton ohjelma, joka on saatavissa Windowsille, MacOS/OS X:lle ja Linuxille. Ohjelma ei tarvitse toimiakseen verkkoyhteyttä. Abitissa MarvinSketchillä tehdyt kuvat voi liittää vastaukseen kuvankaappauksella.

Opiskelijoiden, opettajien ja lukioiden koneille ohjelman voi hakea suoraan ChemAxonin verkkopalvelusta.

Uusi näytön lukitusruutu ja kielten erikoismerkit

Kokelaan näytön lukitusruutu on uudistettu palautteen perusteella. Lukitus poistuu nyt hiirtä napsauttamalla, kun aiemmin lukitus saattoi purkautua virheellisesti hiiren liikahdettua. Aputoiminnossa jo pitkään mukana olleet vieraiden kielten erikoismerkit on ryhmitelty aiempaa selkeämmin. Merkin saa kopioitua leikepöydälle.

Käyttöoikeussopimuksia on päivitetty

Abitin käyttöoikeussopimukset päivitettiin 28.4. Uusista sopimuksista on keskusteltu jonkin verran sosiaalisessa mediassa. Huolta on herättänyt mm. se, että Abittia ei saa käyttää tärkeiden kokeiden järjestämiseen, aineistojen säilytysaika ei vastaa koulutuksenjärjestäjien tarpeita ja lautakunta ei vastaa laitteille tapahtuvista vahingoista. Uusi sopimusversio ei ole tuonut näihin eniten keskustelua herättäneisiin asioihin mitään oleellisia muutoksia.

Sopimuksessa tarkoitetuilla tärkeillä kokeilla tarkoitetaan ylioppilaskoetta vastaavia kokeita, joita voisivat olla vaikka pääsykokeet. YTL ei voi kokelasmaksuilla toteuttaa palvelua, joka kattaa tällaisten kokeiden vaatiman tuen ja virheettömyyden. On kokeen suorittajan etu, että järjestäjä suhtautuu koejärjestelyihin vakavasti. Siksi tällaisten kokeiden järjestämisestä on sovittava YTL:n kanssa erikseen. Lautakunta ei myöskään aio aktiivisesti poistaa aineistoja Abitista, mutta emme voi sitoutua sen säilyttämiseen pysyvästi. Jos lukiot ovat huolissaan koeaineistojen säilytysajoista, voi koesuoritukset helposti tulostaa arkistokelpoiseksi PDF-tiedostoksi. YTL on jatkossakin kiinnostunut kaikista Abitin tietokoneille aiheuttamista ongelmista, vaikka tällaisia ei ole vielä havaittukaan. YTL ei halua olla käynnistämässä kehityskulkua, jossa koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskelijoille heidän opiskelussa käyttämiensä it-laitteiden tukipalveluista ja häiriöistä.

YTL tarjoaa Abitin lukioiden käyttöön sekä koejärjestelyjen (tekniset asiat), kokeen suorittamisen (kokelaan toiminta) että arvostelun (opettajan näkymä) testaamiseksi. Käyttöoikeus mahdollistaa edelleen kaikki nämä asiat maksutta kenelle hyvänsä.