Omarbetad svarseditor och utökat enhetsstöd i den nya Abitti-versionen

I den nya Abitti-versionen har det gjorts många ändringar som även studerandena lägger märke till. Svarseditorn har förbättrats och den nya Linux-kärnan utökar enhetsstödet. Provredigeraren kan förbjuda användning av CAS-räknare i provet, studerandena har tillgång till två nya program och i studerandens vy har några små förbättringar gjorts. De nya stickorna kommer för laddning den 2 maj.

Ny svarseditor gör det lättare att svara

Den överlägset mest viktiga nyheten är möjligheten att klistra in skärmdumpar bland text. Den gamla, bekanta skärmdumpsknappen kopierar nu skärmdumpen till urklippet, varifrån den klistras in i svaret med kortkommandot Ctrl + V. Man kan klistra in bilder i svar, men det maximala antalet bilder, 10 stycken, gäller fortfarande. Tidigare användes en separat knapp för bifogande av skärmdumpar, och den har nu tagits bort. Skärmdumpar kan fortfarande endast klistras in i sådana uppgifter där provredigeraren har tillåtit det. Anvisningar om hur man klistrar in skärmdumpar visas automatiskt under svarsfältet precis som tidigare.

I svarseditorn går det nu även att göra matematiska beteckningar med matematikeditorn på https://math-demo.abitti.fi/. Editorn används i sådana uppgifter där det är tillåtet klistra in skärmdumpar. Vi har fått mycket respons om editorprototypen. Utifrån den har vi utökat urvalet av beteckningar (t.ex. vektorerna i, j och k) och gjort det möjligt att skriva text som inte är kursiverad. I editorn fattas fortfarande bl.a. ekvationssystem, matris, styckvis definierad funktion och substitutionstecken för integralberäkning.

Svar som har gjorts med den nya svarseditorn kan ännu inte annoteras (understrykas) i bedömningsvyn. Annotation fungerar om skärmdumpar inte är tillåtna i svaret. I samtliga fall går det fortfarande att ge respons till studerandena med hjälp av kommentarsfältet nedanför uppgiften.

Ny Linux-kärna utökar enhetsstödet

Den nya stickan har versionen 4.9 av Linux-kärnan. I den nya kärnan finns det igen nya drivrutiner, och datorer som tidigare inte har fungerat i Abitti kan därför nu gärna testas på nytt. På USB-stickorna för höstens studentprov kommer det att finnas de startalternativ som finns på den nyligen utkomna stickan.

CAS-förbud och 4F-häfte

Provredigeraren kan nu förbjuda användning av CAS-program i provet. Valet görs vid utarbetande av uppgifterna med de valmöjligheter som finns nedanför anvisningsfältet i provet. I de gamla Abitti-proven fungerar CAS-programmen på samma sätt som tidigare. Som CAS-program räknas de program som anges i meddelandet från sektionen för matematik som publicerades 28.11.2016 (se Hjälpmedel i det elektroniska matematikprovets A-del).

Four Ferries Oy:s program 4F-häfte för upprättande av matematiska svar har installerats i Abitti för testanvändning.

Kemiska strukturformler med MarvinSketch

Nu går det att utarbeta kemiska strukturformler med programmet MarvinSketch från ChemAxon. Programmet finns med på den nya Abitti-stickan. MarvinSketch är gratis för gymnasier och finns för Windows, MacOS/OS X och Linux. Programmet fungerar utan internetuppkoppling. I Abitti kan bilder gjorda med MarvinSketch klistras in i svaren som skärmdumpar.

Programmet kan laddas ned till studerandenas, lärarnas och gymnasiernas datorer direkt via ChemAxons webbtjänst.

Ny låst skärm-funktion och specialtecken i språk

Funktionen för låsning av examinandens skärm har förnyats utifrån respons. Nu kan skärmen låsas upp genom att klicka med musen, tidigare kunde skärmen felaktigt låsas upp genom att röra på musen. Specialtecknen i främmande språk, som redan länge funnits i hjälpfunktionerna, har nu fått en tydligare gruppering. Tecknen kan kopieras till urklippet.

Licensavtalen har uppdaterats

Abittis licensavtal har uppdaterats 28.4. Det nya avtalet har väkt diskussion i de sociala medierna. Till exempel har det väkt oro, att Abitti inte får användas för viktiga prov, förvaringstiden för provmaterialen inte motsvarar undervisningsanordnarnas behov och att nämnden inte står för skador av apparatur. Den nya uppdateringen innehåller inga väsentliga förändringar i dessa ärenden, som väkt mest diskussion.

De viktiga prov som menas i avtalet är prov som motsvara studentexamensprov, som till exempel inträdesprov. SEN kan inte med hjälp av examensavgifter skapa en sådan tjänst, som skulle omfatta sådant stöd och tillförlitlighet som krävs i prov av den här typen. Det är i provavläggarens intresse, att den som arrangerar denna typ av prov är seriös när det gäller provarrangemangen. Därför krävs det att man kommer skilt överens med SEN om arrangemang av dylika prov. Nämnden kommer inte heller aktivt att radera data från Abitti, men vi kan inte heller binda oss att bevara dem för evigt. Ifall gymnasierna är oroade över bevaringstiderna är det lätt att spara provprestationerna i ett arkiveringsdugligt PDF-format. SEN är i framtiden också intresserad av alla problem som Abitti orsakar datorer, även om sådana inte tillsvidare har upptäkts. SEN vill inte starta en sådan process, där utbildningsanordnare ansvarar för ikt-stöd och problemfall av de apparater som studerandena använder i sina studier.

SEN erbjuder Abitti för gymnasier för att testa provarrangemang (tekniska frågor), avläggning av prov (examinandens verksamhet) och bedömning (lärarens vy). Licensavtalet möjliggör alla dessa aspekter gratis även i framtiden för vem som helst.