1. Saman kokeen järjestäminen useita kertoja
  2. Moneen kokeen pitäminen samaan aikaan

Saman kokeen järjestäminen useita kertoja

Koetta ei tarvitse kopioida toista opetusryhmää tai uusintakoetta varten. Kokeita voi myös testata tuomalla testisuoritukset Abittiin.

Peukalosääntö: Aloita koekerta aina lataamalla koetehtävät koetilan palvelimelle. Älä käytä palvelimelle viime kerrasta jäänyttä koetta.

Uusintakokeet järjestetään näin:

  • Ensimmäisen koekerran järjestäminen tapahtuu kuten ennenkin. Kokeen jälkeen koesuoritukset siirretään normaalisti Abittiin arvostelua varten.
  • Seuraavalla koekerralla sama exam_xxx.mex ladataan uudelleen koetilan palvelimelle. Tämä on tehtävä, vaikka koetilan palvelimella olisi jo valmiina sama tai samat kokeet. Toimenpide poistaa aiemman koekerran koesuoritukset.
  • Kokeen lataamisen jälkeen uusintakokeen järjestäminen jatkuu kuten ensimmäiselläkin kerralla.
  • Kolmas koekerta järjestettäisiin kuten toinenkin. Tärkeintä on muistaa ladata koetehtävät palvelimelle ennen kokeen alkua.

Abitin koesuoritukset-välilehdellä eri koekerrat erotetaan omiksi riveikseen, jotka arvostellaan ja palautetaan opiskelijoille omina ryhminään:

Samojen kokeiden uudelleenkäyttäminen toimii myös silloin, kun koetilan palvelimella on samanaikaisesti useita kokeita. Palvelimella voi olla samanaikaisesti sekä uusia että jo aikaisemmin järjestettyjä kokeita.

Kokeen poistaminen poistaa kaikkien opiskelijaryhmien koesuoritukset.

Moneen kokeen pitäminen samaan aikaan

Voit pitää monta koetta saman verkon kautta, esimerkiksi uusintakoetilaisuuksissa. Menettele siis niin että yhdistät kaikki haluamasi kokeet (.mex-tiedostot) yhteen zip-tiedostoon. Sen sijaan että muistitikullasi on yksi .mex-tiedosto jota viet koetilan palvelimeen, viet tämän zip-tiedoston. Varmistu että sinulla on jokaisen kokeen purkukoodin mukana koetilanteessa.