Språkval i provuppgiftseditorn

Idag har möjligheten att välja språk på provet lagts till i provuppgiftseditorn i Abitti. Provets språk kan vara antingen finska eller svenska. Språket som valt då provet skapas bestämmer på vilket språk de fasta texterna i provet visas. Förändringen hör ihop med den förtydligade inloggningssidan som tas i bruk i studentexamensproven vid höstens examen. Då examinanderna identifierar sig …
Läs mer…

Två sårbarheter i Abittis datasäkerhet har åtgärdats

Två allvarliga sårbarheter i Abittis datasäkerhet har åtgärdats. Den första, som är av mindre betydelse, gäller examinandens pinne, som är uppdaterad till version ABITTI2118E. Den märkbart allvarligare sårbarheten gäller serverpinnen. Denna sårbarhet är åtgärdad i version SERVER21174. Båda sårbarheterna fanns i bruk i versionerna av pinnar som användes vid studentexamen våren 2021. Studentexamensnämnden har inte …
Läs mer…

Uuden version tunnettuja ongelmia

Tähän mennessä uudessa Abitti-versiossa on havaittu joitakin ongelmia, jotka on kerätty tähän tiedotteeseen. Päivitämme tiedotetta sitä mukaa, kun saamme lisää tietoa uusista ongelmista ratkaisuineen. Virtuaalinen koetilan palvelin ei käynnisty Joillakin virtuaalisilla koetilan palvelimilla on ollut ongelmia käynnistää uusi tikkuversio. Tiedossamme olevat ongelmat ovat nimenomaan Linux-isäntäkoneilla ja se ratkeaa päivittämällä VirtualBox uusimpaan Oraclen jakelemaan versioon (tällä …
Läs mer…

Den korrigerade startmenyn är nu publicerad

Det hittades direkt saker som bör korrigeras i den nya Abitti-versionen. Två Gallium-startalternativ uppenbarade sig i startmenyn. Det övre alternativet startar Abitti med den nya kerneln 5.8, medan det nedre alternativet startar version 4.9 som funnits med på pinnen redan en längre tid. Den korrigerade versionen är nu publicerad med versionsnumret ABITTI20459. Den korrigerade versionen …
Läs mer…