Abitti 2 tulikokeessa – ensimmäinen testi lukiolaisten kanssa onnistuneesti läpi

Alkuvuodesta 2022 käynnistynyt Abitin kehittämishanke otti lokakuussa ison askelen kohti konkretiaa, kun ensimmäiset lukiolaiset saivat testata Abitti-sovellusta kurssikokeessaan. Ensimmäisessä kokeilussa koejärjestelyt olivat lopullisesta tavoitteesta hieman poikkeavat, mutta joka tapauksessa kenttätestit vahvistivat uskoa kehitystyöhön. Suunta on oikea. 

Lokakuiseen yhteiskuntaopin ja historian kokeeseen oli kokoontunut runsaat 20 lukiolaista. Käytössä oli erillinen, yleensä näkövammaisten kokeissa käytettävä tietokone pienin lisävirityksin. Yhteyksistä huolehtivat langattomat tukiasemat, jotka eivät kuitenkaan jokaisen koneen osalta suostuneet yhteistyöhön. Opiskelijoiden siirto varatukiasemille ja kaapeliverkkoon ratkaisi pulman. Muilta osin testi onnistui suunnitellusti. 

Yksi tärkeimmistä testistä saaduista opeista koski lukittavaa koeympäristöä. Käytössä ollut Safe Exam Browser osoittautui kenttätestissä toimivaksi ja varmatoimiseksi, mutta sen soveltuvuus ylioppilaskokeiden käyttöön jäi pohdituttamaan. Koska Safe Exam Browserin muokattavuus ja siinä käytetyt teknologiat eivät tuntuneet parhailta mahdollisilta, katsoi YTL:n testiryhmä parhaaksi vaihtoehdoksi alkaa kehittää omaa ratkaisua lukittavaan koeympäristöön. Ohjelma on kuitenkin hyvä referenssi erityisesti Windows-ympäristön lukintaan. 

Haluatko testata Abitti 2 -sovellusta? 

Jokaisella lukiolla on pian mahdollisuus tutustua Abitti 2 -sovellukseen, kun sen ensimmäinen versio julkaistaan viikolla 47. Sovelluksessa on suuri osa tikku-Abitista tutuista ominaisuuksista ilman oheisohjelmistoja. Sillä voi siis jo järjestää harjoituskokeita, joissa suljettua koeympäristöjä, kuuntelukerroiltaan rajoitettuja äänitteitä tai oheisohjelmistoja ei tarvita. 

Testeihin ei tarvitse ilmoittautua, vaan sekä palvelin- että kokelaan sovellus tulevat ladattavaksi ja jokaisen halukkaan lukion käyttöön samaan aikaan. Mikään ei vielä tässä vaiheessa velvoita ottamaan uutta sovellusta käyttöön – lukiot voivat jatkaa kokeiden pitämistä vanhassa Abitissa vielä pitkään. Jos kuitenkin haluat olla testauksen etujoukoissa, kaikki palaute Abitti 2 -sovelluksesta on tervetullutta! 

Voit seurata, mitä ominaisuuksia Abitti 2 -sovelluksessa jo on ja mihin se ei vielä kykene tältä sivulta