Små uppdateringar i den nya Abittiversionen

De nya Abittiversionerna som ges ut idag innehåller några små förbättringar. Otavas MAOL digitala tabeller har uppdaterats och anvisningarna för provmiljön är nu mer tillgängliga.

På tekniksidan har firmware-filerna för några apparater uppdaterats. Efter uppdateringarna fungerar vissa wifi- och ljudkretsar bättre än tidigare.

Dessutom har två datasäkerhetsuppdateringar gjorts på examinandpinnen.

  • Det var tidigare möjligt att använda rättstavningskontroll på engelska i Libre Office. Detta har nu förhindrats. Tack till Santtu Savola som upptäckte denna egenskap.
  • Det är möjligt att se namnen på de wifinät som datorn upptäcker. Det är möjligt att använda dessa namn för att förmedla information till examinanden. Möjligheterna att utnyttja denna attackmetod i studentexamensproven ökar hela tiden då gymnasierna övergår till att använda trådlösa examensnätverk. Den nya Abittiversionen döljer namnet på alla nät för användaren ifall de är längre än 20 tecken. I studentexamensproven kommer filtret att vara ännu striktare. Tack till Mika K som meddelade om denna möjlighet och beskrev flera sätt att utnyttja den.

Versionerna som nu ges ut kan användas tillsammans med de versioner som getts ut i oktober 2022 eller senare.