Uppdaterat 8.11: En ny Abitti-version har publicerats

Uppdaterat 8.11: Laggt till versionnumret på den kompatibla äldre versionen.

Uppdaterat 7.11: Namnet på personen som hittade datasäkerhetsluckan.

En ny Abitti-version har publicerats idag den 6.11.2019. För användaren syns följande ändringar:

  • De bifogade programmen Casio Classpad Manager, Geogebra 5 och 6, Marvin Sketch och TI NSpire inklusive tilläggsprogram har uppdaterats. Den nya versionen fixar probelemt med TI NSpires licens.
  • Instruktionerna som provlokalens server och reservserver visar åt användaren har ändrats så, att de tar bättre hänsyn till användare med virtuella servrar.
  • I provmiljöns anvisningar (se cheat.abitti.fi) finns formeln för elementet i en aritmetisk följd.
  • Användaren varnas för användningen av personbeteckningen 010101-0101. Provsvar med denna beteckning sparas inte och dess syfte är testbruk för övervakare.
  • Linux-kärnan för startalternativen Barium, Holmium och Helium har uppdaterats till version 5.3.2 från version 5.2.7. Den uppdaterade kärnan innehåller nya drivrutiner vilket kan fixa kompatibilitetsproblem med vissa maskiner.

Till skillnad från tidigare information fungerar den nya Abitti-versionen nästan med versionen ABITTI1937F/SERVER1937W, dvs. äldre studerandepinnar fungerar med nya servrar, och tvärtom. Om man använder en äldre serverversion med den nya studerandepinnen, kommer det på övervakarens vy onödiga “En störning i tekniska övervakningen av examinandens dator uppstod” -meddelanden, men annars fungerar versionerna ihop.

Abitti-stödet har tagit emot ett meddelande om en datasäkerhetslucka i Abitti. Med hjälp av luckan kan användaren öppna bl.a. Windows minröjare. Minröjaren och andra filer är filer på Abitti-pinnen som tillhör miljön får körning av Windows-program. Med hjälp av luckan får man inte tillgång till filer på datorns egna hårdskiva. Även om det inte har hittats program, som skulle vara till nytta i studentexamensprov genom luckan, är det fråga om en datasäkerhetslucka eftersom det inte har varit meningen att tillåta dessa program i provmiljön. Studentexamensnämnden har bundit sig att i enlighet med allmän datasäkerhetspraxis att rapportera om alla datasäkerhetsmeddelanden inom tre månader. Denna lucka är tillsvidare öppen. Luckan hittades av Miika Korhonen.