Nästa Abitti-version publiceras på måndagen 25.2.

Nästa Abitti-version publiceras på måndagen 25.2. För att fungera, kräver den nya versionen att både servrarna och studerandepinnarna uppdateras

Uppdateringen fixar följande:

  • förbättringar tlli servrarnas prestationsproblem
  • Abittis anvisningar (cheat.abitti.fi) uppdateras till versionen på nätet
  • bilders drag-and-drop från MAOL Digitabeller fungerar korrekt
  • filernas säkerhetskopiering fungerar även i situationer där klockan i studerandenas dator är i mycket fel tid
  • datasäkerhetsuppdatering

En uppdaterad server kräver att även studerandenas pinnar har uppdaterats. Detta krävs, för att datasäkerhetsluckan inte går att utnyttja i Abitti-prov. På samma gång garanteras, att alla studerande har uppdateringen från november i bruk, vilket fixar att klockan i studerandenas datorer inte ändras.

P.g.a. prestationsförbättringen i servrarna rekommenderar vi uppdateringen för alla Abitti-användare.