Ny version av Abitti utgiven!

 Uppdateringen av Abitti som publicerats idag den 16 april 2018 innehåller följande ändringar:

  • Uppdaterad matematikeditor i svarsfältet. Inkl. mm. Finländsk substitutionstecken för bestämd integral och verktyg för att skapa tabeller.
  • Nytt program för hantering av till exempel mätningsdata: Logger Pro
  • Nya versioner av följande program: 4F Häfte, Casio ClassPad Manager, SchoolStore Oy:s TI Nspire CX CAS-widgets
  • Innehållet i provmiljöns instruktioner (se cheat.abitti.fi ) har uppdaterats med innehållet i matematik, kemi och fysik.
  • Ett allvarligt säkerhetsproblem har åtgärdats i Abitti. Problemet möjliggjorde att en studerande kunde kopiera filer och visa dessa filer i provmiljön. I vårens studenprov följde övervakningsprogram möjlig utnyttjande av luckan. I den nya stickversionen kan provtagaren inte längre använda säkerhetsluckan. En teknisk beskrivning av sårbarheten av våra säkerhetsexperter finns på den finskspråkiga versionen av denna sida.Tack till Niilo Melanen, som rapporterar till oss om problemet!

Det finns inga nya drivrutiner i den nya stickversionen, och stickversionen är kompatibel med alla versioner av Abitti som utgivits detta läsår.

Det var meningen att den nya Abiti-versionen skulle utgivas förra veckan. Vi är ledsna för förseningen. Nästa uppgradering är planerad till vecka 18.

I vårens studentprov en virtuell provlokalsserver i 21 gymnasier och på hösten hoppas vi att antalet är tiofaldigt. Vi kör webinars på den virtuella/sticklösa provlokalservern på finska enligt följande:

  • 19.4. 15.00-16.00 Hur fungerar en virtuell maskin och hur man använder den? Inspelningen
  • 24.4. 14.00-15.00 Hur fungerar en virtuell maskin och hur används den? Inspelningen
  • 3.5. 11.00-12.00 Så här installerar du Vagrant, VirtualBox och provlokalens server Inspelningen
  • 9.5. 10.00-11.00 För att installera Vagrant, VirtualBox och provlokalens server Inspelningen

Du kan hitta webbseminarierna på https://connect.funet.fi/ytl . Din webbläsare måste ha Adobe Flash-plug-in eller alternativt använda iOS / Android-app. Du behöver inte registrera dig webinariet i förväg.