Yksi Abitti-koe usealle opiskelijaryhmälle

Tänään julkaistu päivitys mahdollistaa saman Abitti-kokeen järjestämisen usealle eri opiskelijaryhmälle. Koetta ei enää tarvitse kopioida toista opetusryhmää tai uusintakoetta varten. Kokeita voi myös testata tuomalla testisuoritukset Abittiin.

Peukalosääntö: Aloita koekerta aina lataamalla koetehtävät koetilan palvelimelle. Älä käytä palvelimelle viime kerrasta jäänyttä koetta.

Uusintakokeet järjestetään näin:

  • Ensimmäisen koekerran järjestäminen tapahtuu kuten ennenkin. Kokeen jälkeen koesuoritukset siirretään normaalisti Abittiin arvostelua varten.
  • Seuraavalla koekerralla sama exam_xxx.meb ladataan uudelleen koetilan palvelimelle. Tämä on tehtävä, vaikka koetilan palvelimella olisi jo valmiina sama tai samat kokeet. Toimenpide poistaa aiemman koekerran koesuoritukset.
  • Kokeen lataamisen jälkeen uusintakokeen järjestäminen jatkuu kuten ensimmäiselläkin kerralla.
  • Kolmas koekerta järjestettäisiin kuten toinenkin. Tärkeintä on muistaa ladata koetehtävät palvelimelle ennen kokeen alkua.

Abitin koesuoritukset-välilehdellä eri koekerrat erotetaan omiksi riveikseen, jotka arvostellaan ja palautetaan opiskelijoille omina ryhminään:

 

Samojen kokeiden uudelleenkäyttäminen toimii myös silloin, kun koetilan palvelimella on samanaikaisesti useita kokeita. Palvelimella voi olla samanaikaisesti sekä uusia että jo aikaisemmin järjestettyjä kokeita.

Kokeen poistaminen poistaa kaikkien opiskelijaryhmien koesuoritukset.