Annotointi toimii jälleen

Tekstivastausten annotointi toimii jälleen myös niissä vastauksissa, joihin voi liittää kuvankaappauksia ja matemaattisia kaavoja.

Alleviivaukset (annotoinnit) voivat kulkea myös kuvien ja kaavojen ylitse.