Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet pidetään vuonna 2016. Paras tapa valmistautua on järjestää sähköisiä kurssikokeita Abitti-järjestelmällä.

Ajanmukainen ylioppilaskoe

Ylioppilastutkinnon sähköistäminen muuttaa tutkinnon vastaamaan nuorten tulevia tarpeita tuomalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöön koko tutkintoprosessissa. Sähköistäminen mahdollistaa laajojen, tietoyhteiskunnalle ominaisten sisältöjen monenlaisen käytön koetehtävissä ja esimerkiksi äänen ja liikkuvan kuvan hyödyntämisen tausta-aineistoissa. Lue lisää sähköisen ylioppilastutkinnon taustoista ja aikataulusta Digabi-projektin sekä ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

 

Paras tapa valmistautua

Abitti-kurssikokeissa niin opiskelija, opettaja kuin koulun it- ja tilahallintokin pääsevät hyvissä ajoin tutustumaan koetilanteeseen ja kokeilemaan, miltä kehitteillä oleva koejärjestelmä tällä hetkellä näyttää. Koeympäristön rakentaminen voi aluksi tuntua tekniseltä, mutta koejärjestelmä on periaatteiltaan hyvin yksinkertainen. Kokeile Abittia muutamassa kurssikokeessa ja kerää palautetta opiskelijoilta. Kokeilujen jälkeen sinun on helpompi ottaa kantaa ja vaikuttaa koejärjestelmän kehitystyöhön. Abitti-kurssikoejärjestelmä koostuu seuraavista osista:

  • kokeen laadinta- ja arviointiympäristö (internetissä)
  • AbittiUSB-ohjelma, jolla laaditaan DigabiOS-käyttöjärjestelmän sisältäviä muistitikkuja
  • koulun tiloihin rakennettava verkko – tieto liikkuu palvelimen ja opiskelijoiden koneiden välillä (ei yhteyttä internetiin)
  • sähköinen koetilanne (valvonta, kokeen suoritus)
  • Abitti-tukipalvelut

Abittia kehitetään suomalaisiin lukioihin

Abitti on tiivis kokonaisuus, joka esittelee sähköisen ylioppilaskokeen järjestelyt pähkinänkuoressa. Abitti kehittyy jatkuvasti: tehtävätyyppejä tulee lisää ja arviointityökalu monipuolistuu ajan myötä. Abitilla tutustut ja valmistaudut sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Kuka tahansa voi luoda järjestelmään tunnukset ja kokeilla Abittia!

Askeleet

  1. Onko koulussasi jo tehty sähköisiä kokeita?
  2. Tutustu Abittiin!