Onerva matar in provfrågorna och sparar provet på en minnespinne.
Det behövs ett nät, servrar och minnepinnar för att förbereda provlokalen.
Studerandenas datorer startas från minnepinnarna.
Provfrågorna överförs till servern, som skickar dem till examinandernas datorer, övervakar provet och samlar svaren.
Onerva bedömer svaren.
Anna får provresultatet till sin e-post och gläder sig över det lyckade provet!

Dessa SEN:s videor visar hur Abitti kan användas i matematikprov: