Det är enkelt att göra ett Abitti-prov. Du kan testa nu genast. Läs mer nedan om hur Abitti fungerar och hur du kan ordna ett Abitti-prov i din egen skola.

Onerva matar in provfrågorna hemma och sparar provet på en minnespinne.
Onerva matar in provfrågorna hemma och sparar provet på en USB-sticka.
Onerva förbereder provlokalen tillsammans med Ilpo. Det behövs el, ett nät och minnespinnar.
Onerva förbereder provlokalen tillsammans med Ilpo. Det behövs el, ett nät och USB-stickor.
Studerandenas datorer och servern startas från minnespinnarna. Onerva överför provfrågorna till servern.
Studerandenas datorer och servern startas från USB-stickorna. Onerva överför provfrågorna till servern.
Onerva följer provsituationen och sparar svaren från servern på minnespinnen.
Onerva följer provsituationen och sparar svaren från servern på minnespinnen.
Onerva överför svaren från minnespinnen till Abitti. Onerva bedömer svaren hemma.
Onerva överför svaren från USB-stickan till Abitti. Onerva bedömer svaren hemma.
Anna gläder sig över sitt provresultat!
Anna gläder sig över sitt provresultat!

Sagt om Abitti-proven

”Jag blev positivt överraskad. Provformatet fungerade och var tillräckligt enkelt. Utseendet var tydligt. Att läsa igenom på nytt hela uppgiften krävde att man måste rulla ett tag, men gick ändå smidigt.” Studerande, filosofiprov, Tammerfors

”Allt fungerade bra. Det gick att öppna bedömningsmallen, den var tydlig, man kunde förflytta sig enligt svar och studerande, mycket bra.” Lärare, Helsingfors

”Det gick snabbare att göra provet. Fick panik, eftersom det var det första provet i elektroniskt format.” Studerande, religionsprov, Nurmijärvi

”Provet och provmallen i sig var mycket bra och praktiska. Hittills har alla ”digitala ändringar”, t.ex. ”böcker” eller prov på nätet varit alldeles onödiga och för invecklade, så jag blev helt överraskad av hur praktiskt provet var.” Studerande, filosofiprov, Hangö

”Det var uppenbart att studerandena tyckte om att göra det elektroniska provet. Det var lätt och enkelt att göra provet och allt gick alldeles bra.” Lärare, Lahtis

”Det var en positiv upplevelse. Det gick snabbare och var lättare än att skriva på papper för hand. Enkel att använda.” Studerande, filosofiprov, Lahtis

”För mig var processen med att rätta proven ganska enkel och snabb, frågorna hade planerats så att det var enkelt att rätta dem.” Lärare, Helsingfors

”Man kan gå tillbaka och skriva mitt i texten, om man har glömt något. Läraren kan läsa texten och kan inte dra av poäng om han eller hon inte har förstått något på grund av otydlig handstil.” Studerande, religionsprov, Nurmijärvi