Beställ e-post om nya versioner

Du kan beställa ett e-postmeddelande om publikationen av nya versioner av Abitti. Meddelandena an beställas via freelists-tjänsten:

  • Skriv in din e-postadress i fältet ”your e-mail address”
  • Försäkra dig om att det i fältet ”Choose an action” står ”Subscribe”
  • Klicka på knappen Go!
  • Följ instruktionerna du får per e-post

 

Tekniska förändringsloggar

Detaljerad information om de ändringar och förbättringar som gjorts finns i förändringsloggarna (på finska).