Abittis svarsfält

En lyckad provprestation kan skapas i Abitti på många sätt. Svaren kan skisseras med papper och penna, men i den slutliga provprestationen skall svaret sammanställas i svarsfältet genom att uttnytja en formeleditor och skärmdumpar från bifogade program.

Abitti-prov har två olika typers öppna svarsfält: svarsfält där man kan endast skriva text och svarsfält som kan innehålla dessutom formler och bilder. De senare identifieras genom att under fältet finns texten ”Anvisning för bifogande av bilder och formler”, som ger tilläggsintruktioner om man klickar på det.

Läraren kan skapa två olika typer av prov i Abitti: prov där man kan använda alla de bifogade programmen i provmiljön och prov där de program är blockerade som SEN har bestämt att inte kan användas i matematikprovens A-del. Valet av provtyp påverkar påverkar förstås användningen av skärmdumpar i provet.

Demoverionen för svarfältet finns på sidan https://math-demo.abitti.fi/sv. Demon innehåller formeleditorn och egenskaperna att lägga till bilder från urklippet och kopiering av formler från provinstruktionerna.

Allmänna instruktioner

I videorna nedan visas väsentliga instruktioner som underlättar avläggande av prov i Abitti. Videorna finns även i provmiljöns anvisningar, som hittas genom frågetecknet i övre balken eller genom Program-menyn. Anvisningarna finns dessutom på webben på adressen https://cheat.abitti.fi och de innehåller även andra instruktioner och ämnesspecifikt material.

 

Genomföra ett ljudtest from Digabi on Vimeo.

Återställa raderad text from Digabi on Vimeo.

Förstora svarsrutan from Digabi on Vimeo.

Spara filer from Digabi on Vimeo.

Bifoga en skärmdump till svaret from Digabi on Vimeo.

Ordna fönster och flikar from Digabi on Vimeo.

Matematisk text i provsvar

Om det går att lägga till bilder och formler i svaret (vilket torde vara ganska typist i prov i matematiska ämnen), så går det att producera matematiskt text på tre olika sätt i provsvaret:

  1. Med formeleditor
  2. Genom skärmdumpar
  3. Genom att kopiera från provinstruktionerna

Demoverionen för svarfältet finns på sidan https://math-demo.abitti.fi/sv. Demon innehåller formeleditorn och egenskaperna att lägga till bilder från urklippet och kopiering av formler från provinstruktionerna.

Dessa SEN:s videor visar hur Abitti kan användas i matematikprov:

Se även:

Ritning av kemiska strukturformler

För att rita kemiska strukturformler i Abitti används programmet MarvinSketch. Detta är en konsis introduktion till användingen av MarvinSketch. Vid skapandet av provuppgifter tas i beaktning att examinanderna och lärarna vänjer sig till den nya provmiljön och tekniska lösningar.