Ett Ethernet-nät med kablar är besvärligt att sätta ihop, men är driftsäkert om det är rätt uppbyggt. I Abittiproven kan även ett trådlöst nät användas.

Förbered provlokalen

I den färdiga provlokalen ska det finnas:

  • Datanät som ansluter alla studerandes enheter till provlokalsservern.
  • En provlokalsserver som startats från en USB-minnessticka med KTP-programmet som skapats med AbittiUSB-verktyget. På servern finns ett uppgiftspaket som skapats i Abittis sammanställningstjänsten.
  • Tillräckligt med eluttag för studerandenas enheter.

Koppla datanätet

För att bygga ett trådbundet nät behöver du:

  • Ethernet-switchar. Switcharna behöver inte kunna administreras, så det räcker med billigaste 1-gigabytes switchar med 8 portar. Med ”port” avses en kontakt i switchen. Det finns olika stora switchar. Den nedersta switchen har 48 portar och den översta 8. De billigaste switcharna med 8 portar kostar 20–30 euro.
  • Ethernet-kablar. Byggandet underlättas om det finns kablar i två längder (t.ex. 2 och 7 meter) och att de olika längderna har olika färger. Det är enkelt att identifiera de olika långa kablarna med hjälp av färgerna och på detta sätt kan nätet byggas snabbare.

Det är enkelt att koppla och lösgöra kablarna:

  1. Ethernet-kablarna kopplas genom att skjuta in kabeln i kontakten. Tryck tills spärren klickar. Kontrollera kopplingen genom att försiktigt dra i kabeln. Kabeln får inte lossna från switchen eller terminalenheten.
    kaapeli_kytkimeen_final
  2. För att ta loss Ethernet-kabeln måste du trycka ner spärren.

Med hjälp av switcharna kan du förgrena nätverkstrafiken till flera datorer.
kaapeleita_kytkimessa_final
Försök placera switcharna så nära studerandenas arbetsplatser som möjligt. Anslut studerandenas enheter till närmaste switch med de korta kablarna. Placera en switch nära servern. Anslut slutligen studerandenas switchar till serverns switch med de längre kablarna. Du kan vid behov länka switchar.