Underlätta kursproven med trådlösa basstationer.

Förbered provlokalen

I den färdiga provlokalen ska det finnas:

  • ett datanät som ansluter alla studerandes enheter till provlokalsservern.
  • en provlokalsserver som startats från en USB-minnessticka med KTP-programmet som skapats med AbittiUSB-verktyget.
  • På servern finns ett uppgiftspaket som skapats i Abittis sammanställningstjänsten.
  • Tillräckligt med eluttag för studerandenas enheter.

Koppla datanätet

För att bygga ett trådlöst nät behöver du:

  • En trådlös basstation som har förberetts för Abitti-systemet (anvisningar för bl.a. Asus, D-Link och ZyXel).
  • Ethernet-nätkablar, både för att ansluta provlokalens server till basstationen, men även som reserv ifall det finns elevdatorer som inte kan ansluta trådlöst.
  • Observera att en trådlös basstation har kapacitet för ca 20 elevdatorer. För större mängder måste flera anslutas och elever delas upp jämt mellan dessa.
  • IP-adresser för nätverksenheter: 10.10.255.x