testa_prov

För att testa provet behöver du både provlokalens server och examinandens dator kopplade ihop med en nätverkskabel. Du kan föra in testprovets svar till Abitti för bedömningen. Kom dock ihåg att alltid ladda provuppgiftsfilen exam_xxx.meb på nytt till provlokalens server innan du håller ett prov till en annan studerandegrupp.