En sticklös provlokalsserver är ett mera säkert sätt att ordna Abitti-prov.

Från och med studentexamen våren 2019 ska examensnät med över 50 examinander ordnas med sticklös provlokalsserver.

Anvisningar från SEN:s hemsida:

  1. Installation av sticklös provlokalsserver med Ubuntu
  2. Installation av sticklös provlokalsserver med Windows
  3. Hur man använder en sticklös provlokalsserver
  4. Att ersätta Abittis provlokalsserver med provlokalsservern för studentprov (och tvärtom)
  5. Belastningstestning för provlokalens server
  6. Vanliga frågor (i GitHub-webbtjänst)

Börja installera virtuella maskiner!

På grund av skillnader i stickornas kvalitet får ett litet antal stickor problem under varje studentexamensgång. Vanligtvis framkommer problemet genom att en reservserver kraschar eller genom att övervakarens skärm visar att examinanderna har problem med datatrafiken. Beroende på hur allvarlig fördröjningen är kan felet också se ut som en störning i datatrafiken för examinanden, varvid provprestationer och filer inte sparas på servern.

Våren 2019, blev vi tvungna att  byta ut serverstickorna i sju gymnasier under examensdagen. Detta medförde åtminstone en halv timmes avbrott för examinanderna, och det var en mycket spännande operation. Hittills har det alltid lyckats, men det kan också misslyckas. I sådana fall avbryts provet.

Det finns en lösning på problemen med serverstickornas kvalitet. Våren 2019, användes ett tjugotal servrar som baserade sig på virtuella maskiner utan sticka, och alla dessa fungerade helt problemfritt. Servrar utan sticka är snabba och pålitliga, och tack vare dem kommer man undan bootningsproblemen med servermaskinerna.

Inom nämnden ser vi att servrar som baserar sig på USB-stickor endast kommer att användas inom studentexamen i undantagstillstånd i framtiden, eller i provnätverk för ett mindre antal deltagare. Under examenstillfället för hösten 2018 får man använda servrar som baserar sig på USB-minnen för examensnätverk för högst 100 examinander. Under våren 2019 är motsvarande maximiantal för examensnätverk 50 examinander.

Webbinarium om sticklös provlokalsserver!

Webbinarierna nedan hölls på finska.

  • to 19.4 kl. 15.00–16.00 Hur fungerar en virtuell maskin och hur använder man den (på finska)? Inspelning
  • ti 24.4 kl. 14.00–15.00 Hur fungerar en virtuell maskin och hur använder man den (på finska)? Inspelning
  • to 3.5 kl. 11.00–12.00 Så här installerar man Vagrant, VirtualBox och provlokalens server (på finska) Inspelning
  • on 9.5 kl. 10.00–11.00 Så här installerar man Vagrant, VirtualBox och provlokalens server (på finska) Inspelning