För att ordna ett kursprov med Abitti behöver du:

  • en dator som du kan starta upp (boota) från USB
  • en USB-sticka med Abitti-KTP-programmet
  • ett nät, antingen med en router och nätkablar, eller en speciell trådlös basstation
  • Abitti-stickor för varje studerande
  • en USB-sticka med provfilen (.meb-fil)
  • dekrypteringskoden