Övning av användning av formeleditor

I nedanstående övning lär du dig basfärdigheter för använding av formeleditorn, som är i bruk i Abitti-kursprovssystemet.

I de svarsfält i Abitti-prov som tillåter användingen av bilder och formler finns en formeleditor, som är gjord på så vis, att du kan använda den antingen som en WYSIWYG-editor (what you see is what you get) eller genom LaTeX-typsettningssystemet. Instruktionerna på denna sida är gjorda till WYSIWYG-editorn. Att kunnan LaTeX är inte nödvändigt, men kan vara till hjälp och till nytta om man i framtiden skriver vetenskaplig matematisk text.

Kaavaedotrilla voi lisätä kaavoja Abitti-vastaukseen

Svarsfältets editor fungerar bäst i Firefox-browsern. I Abitti och stundetproven är frågorna och svarsfältena i bruk i denna browser. Browsern kan laddas ner gratis via sidan https://www.mozilla.org/fi/firefox/new/.

I övningen lär du dig att:

 1. Att skriva i svarsfältet
 2. Tillägga formler
 3. Skapa exponent eller överindex
 4. Förflytta dig i en formel
 5. Flytta på en bild eller formel
 6. Lägga till specialtecken
 7. Lägga till divisionsstreck i efterhand
 8. Kopiering och inklistring av formler
 9. Skriva text i en formel

I övningen konstrueras steg för steg bifogade lösning till uppgiften 1 a) i matematik, kort lärokurs i examen hösten 2016.

 

Lösning

I övningen är de ställen markerade med en bild av av en knapp där du borde trycka på en viss tangentknapp eller ikon i editorn.

Övningen börjar

 1. Öppna demosidan för svarsfältet https://math-demo.abitti.fi/sv.
 2. Klicka med musen i svarsfälten. Nu ser du en verktygsbalk i sidans övre del. I balken finns det en Lägg till formel -knapp, specialtecken samt till höger en pilknapp. Genom att trycka på pilknappen för du mera specialtecken till förfogande. Tryck
 3. Att skriva i svarsfältet:
  Skriv i svarsfältet:

   Vi löser ekvationen

  Tryck

 4. Tilläggning av formel:
  Tryck på knappen i verktygsbalken

  • Alternativt: I stundetprovet eller Abitti, tryck på tangentkombinationen +. I flera browsers öppnar detta en sökfunktionalitet.
 5. Att skapa exponent eller överindex och förflyttning i en formel:
  Skriv:

   2x^2

  Tryck

  +x-10=0.

  Tryck

  • Med -knappen förflyttar du dig från den miljön du befinner dig i. I föregående fall från exponenten. Alternativt kan du förflytta dig genom att trycka med musen kursorn till lämpligt ställe.
  • Om du trycker på knappen i editorn förflyttar du dig till normalläge i svarsfältet. Om du trycker på kanppen i edotorn förflyttar du dig till en ny formel på en ny rad. Det senare är behändigt ifall du löser en ekvation.
  • ^-tecknet uppenbarar sig efter att du först tryckt på + och sedan lägger till något tecken.
  • Alternativt: exponenten fås även genom att först trycka på ikonen och sedan fylla i talen. Du får även överindexet 2 genom specialtecknet
  • Liknande får du underindex genom tecknet (_)
 6. Att flytta på en bild eller formel:
  Tryck med musen på formeln du gjort och dra formeln på höger sida bredvid texten.
 7. Skriv:
   Vi använder lösningsformeln för andragradensekvationer:

  Tryck

 8. Att lägga till specialtecken:
  . Skriv:

  x=-1

  Tryck och

  1^2

  Tryck

  -4*2*(-10)

  Tryck

  • *-tecknet får du genom kombinationen +
  • Alternativt: multiplikationstecknet får du även genom ikonen eller snabbkommandot
   cdot
  • Alternativt: istället för ikonen kan du använda snabbkomandot
   pm
 9. Att lägga till divisionsstreck i efterhand:
  Tryck på formeln du just skapat. Måla med musen det som står efter likamedstecknet. Tryck på knappen på (/) tangentbordet .

  • Divisionsstrecket får du genom kombinationen +
  • Alternativt: istället för /-tecknet tryck på ikonen
 10. Skriv:
   2*2

  Tryck

 11. Kopiering och inklistring av formler:
  Tryck på formeln du just skapat. + . Avlägsna dig
 12. . Klistra in + . Forenkla formeln.
 13. Måla bråkuttrycket med musen + och skriv
  =

  och klistra in bråkuttrycket + . Förenkla uttrycket. Gör om. Tryck  

 14. Skriv:
   Nu har vi att

  Tryck

 15. Att skriva text i en formel: Formeleditorn antar att bokstaven du skriver är en konstant eller en variabel. Därför krävs det en textmiljö för att skriva text i en formel. Tryck på för att aktivera miljön.. Skriv
   x=

  Tryck

  8

  Tryck

  4

  Tryck och

  tai

  Tryck

  x=

  (se resten från modellen)

  • Alternativt: du kan skapa en formel, skriva order eller och sedan lägga nästa formel efter order.
  • Med knappen kommer du ut ur textmiljön och från bråkuttrycket.
 16. Skriv:
   Svar:
 17. Skriv svaret till uppgiften.

Gratulerar! Du kan nu grunderna för att skriva matematisk text i Abittis svarfält!