En lyckad provprestation kan skapas i Abitti på många sätt. Svaren kan skisseras med papper och penna, men i den slutliga provprestationen skall svaret sammanställas i svarsfältet genom att uttnytja en formeleditor och skärmdumpar från bifogade program.

Abittis svarsfält

Abitti-prov har två olika typers öppna svarsfält: svarsfält där man kan endast skriva text och svarsfält som kan innehålla dessutom formler och bilder. De senare identifieras genom att under fältet finns texten ”Anvisning för bifogande av bilder och formler”, som ger tilläggsintruktioner om man klickar på det.

Läraren kan skapa två olika typer av prov i Abitti: prov där man kan använda alla de bifogade programmen i provmiljön och prov där de program är blockerade som SEN har bestämt att inte kan användas i matematikprovens A-del. Valet av provtyp påverkar påverkar förstås användningen av skärmdumpar i provet.

Om det går att lägga till bilder och formler i svaret (vilket torde vara ganska typist i prov i matematiska ämnen), så går det att producera matematiskt text på tre olika sätt i provsvaret:

  1. Med formeleditor
  2. Genom skärmdumpar
  3. Genom att kopiera från provinstruktionerna

Demoverionen för svarfältet finns på sidan https://math-demo.abitti.fi/sv. Demon innehåller formeleditorn och egenskaperna att lägga till bilder från urklippet och kopiering av formler från provinstruktionerna.

Dessa SEN:s videor visar hur Abitti kan användas i matematikprov: