Du kan välja bland tre olika frågetyper

skapa-nytt

  1. Skapa ett prov med att klicka på knappen ”Skapa nytt prov”.
  2. Ge provet ett namn och observera att för varje provtillfälle och grupp bör du ha ett unikt prov. Du kan duplicera prov med hjälp av denna guide.
  3. Vid behov kan du ge anvisningar för provet
  4. Klicka på önskad provtyp.

Du kan välja bland tre olika frågetyper: textfält, flerval och lucktest. För varje fråga kan du definiera olika poäng. Halva poäng kan inte ges men du kan dubblera poängen så att 6 poäng blir 12.

text

På en fråga med textfält ges svaret i textform. Om du önskar kan du ge studerandena möjlighet att foga bilder till sitt svar.

 

flerval

En flervalsuppgift innehåller en uppgiftsbeskrivning och därefter flera frågor med svarsalternativ. Observera att det rätta svaret på en flervalsuppgift väljs i detta skede. Endast ett alternativ kan vara rätt. Det rätta svarsalternativet kan inte ändras efter att provet hållits.

 

lucka

I en lucktestuppgift ges uppgiften i fältet ”Uppgiftsbeskrivning”, varefter svartsalternativ kan sättas in  i texten. För kursorn till det ställe i texten där du önskar sätta i en lucka, och klicka sedan på ”Tillägg lucka vid kursorn”. Också i denna uppgiftstyp kan endast ett alternativ vara rätt, och det rätta alternativet kan inte ändras efter provet.