Obs! Denna guide är enbart avsedd för erfarna Terminal-användare! Alternativt anvisning: Framkallning av ett USB-minne för Windows, Mac eller Linux

För att göra skivavbilder behöver du admin-rättigheter till din Mac

Du får reda på senaste Abitti-versionen genom att klicka på följande länk: http://static.abitti.fi/usbimg/prod/latest.txt

Om versionnumret är 75, ska du i följande länkar ersätta [versionnummer] med 75 och ladda ner bägge paketen:

 • studerandestickan: http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[versionnummer]/koe.zip
 • lärardator: http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[versionnummer]/ktp.zip

 • Safari Safari kan öppna koe.zip -filen automatiskt till rätta formatet (koe.dd)
 • Öppna Terminal-programmet
 • Skriv in  diskutil list. Du kommer att se nånting som påminner om nedanstående:

samplews:~ user$ diskutil list
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS MacintoshHD             249.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3

 • Anslut en USB-sticka som du ska använda som som studerande-sticka.
 • Gå till Terminal-fönstret och skriv igen diskutil list.
  Sticka du satt in kommer att finnas på listan, exempelvis som  /dev/disk1  

samplews:~ user$ diskutil list
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS MacintoshHD             249.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *4.0 GB     disk1
   1:             Windows_FAT_32 DISKNAME                4.0 GB     disk1s1

 • Skriv igen i Terminalen diskutil unmountDisk /dev/diskN  Istället för diskN skriver du det namn USB-pinnen fick i föregående listning.
 • Skriv igen i Terminalen sudo dd if=~/Downloads/koe.dd of=/dev/rdiskN bs=1m
  • if= Den plats dit koe.dd laddades, flyttades eller extraherades
  • of= Den platsangivelsen stickan finns på
 • Skriv in lösenordet för Administratorn
 • Vänta tills skrivningen är klar
 • Gå igen till Terminalen och skriv diskutil eject /dev/diskN