Första sättet:

  • välj bentsenring nere > lägg till
  • på grund av att det handlar redan om en ganska komplicerad struktur, använder vi förenklad strukturformel
  • välj syre till höger
  • kombinera syret med bentsenringen: tryck med musknappen på kolet, dra bindningen och släpp
  • snygga upp: Structure > Clean 2D > Clean in 2D

Andra sättet:

  • välj bentsenring nere > lägg till
  • välj syre till höger och lägg till
  • välj bindning till vänster
  • kombinera syret med bentsenringen
  • snygga upp: Structure > Clean 2D > Clean in 2D