Vi ritar en etanol:

 • bindningsverktyget > single
 • klicka i dokumentet
 • välj syre till höger
 • lägg i dokumentet
 • välj bindningsverktyget
 • kombinera syret med kolet (håll knappen tryckt medan du gör kombineringen)

Vi ritar etanolet snabbare:

 • bindningsverktyget > single
 • klicka i dokumentet
 • välj syre till höger
 • dra syret på kolet, tryck ner musknappen och dra fram bindningen, släpp knappen

Vi ritar etanolet ännu på ett tredje sätt:

 • välj kolet till höger och lägg det i ritningsområdet
 • gör en kedja med två kolatomer: tryck ner musknappen på kolet, dra bindningen och släpp
 • gör om, så får du en kedja med tre kolatomer
 • välj syre till höger
 • tryck på kolatomen i ändan av kedjan, vilket omvandlar den till syre
 • vill du ha med väten eller en förenklad strukturformel? se video
 • vi snyggar upp båda figurerna: Structure > Clean 2D > Clean in 2D