Vi börjar med metan:

 • vi lägger till en kol från höger
 • metanen är färdig
 • vill du ha med vätena eller en förenklad strukturformel? se video
 • kolla i vänstra nedre hörnet: No problems

Vi gör detta till ett etan:

 • vi tar bindningsverktyget från vänster > single
 • gör en bindning: gå med musen över kolet, tryck ner musknappen och dra bindningen och släpp knappen
 • den röda färgen uttrycker at kolet har för många bindningar
 • märk även i nedre vänstra hörnet: Problems: 1
 • vi fixar det genom att ta bort ett väte: suddgummi > väte
 • vill du ha med vätena eller en förenklad strukturformel? se video
 • vi snyggar upp: Structure > Clean 2D > Clean in 2D
 • vad nu då? programmet påstår att modellen är felaktig
 • tryck på Problems: 1, nu föreslår programmet korrigeringar eller märker, att det inte finns fel

Märk, att korrigeringsverktyget inte fungerar i alla situationer!

Vi gör detta till ett eten:

 • vi avlägsnar bindningen mellan kolen: suddgummi > klicka på bindningen som ska avlägsnas
 • vi tar från vänster dubbelbindningsverktyget > double
 • vi kombinerar kolen med en dubbelbindning genom att klicka på den andra
 • den röda färgen indikerar fel i antalet bindningar
 • vi korrigerar genom att avlägsna från båda kolen ett vete: suddgummi > veten
 • vi snyggar upp: Structure > Clean 2D > Clean in 2D

Hur skulle du göra detta till ett etyn?