Bensenring i editeringsläget

Starta automatkorrigeringen: Structure > Auto Check

  • du ser nere till vänster ifall det finns fel i de föreningar du ritat
  • ifall det finns, kan du klicka på felmeddelandet och läsa korrigeringsförslaget

Visa kol och väte atomerna:

  • visa kolen: Edit > Preferences > Structure > Carbon Labels: Always
  • visa väten: Add > Explicit Hydrogens

Visa föreningarna som förenklade strukturformler:

  • dölj kolen: Edit > Preferences > Structure > Carbon Labels: At Straight Angles and at Implicit H Atoms
  • avlägsna vätena: Remove > Explicit Hydrogens