• vi söker A-vitamin: Edit > Template Library > Vitamins > Vitamin A
  • avlägsna enskilda atomer med suddgummit
  • avlägsna större mängd atomer: Rectangle Selection > välj atomer > suddgummit
  • upphäv avlägsningen: Edit > Undo
  • töm hela arbetsfältet: File > New > Clear Desk