För att rita kemiska strukturformler i Abitti används programmet MarvinSketch. Detta är en konsis introduktion till användingen av MarvinSketch. Vid skapandet av provuppgifter tas i beaktning att examinanderna och lärarna vänjer sig till den nya provmiljön och tekniska lösningar.