Du kan hålla många olika prov samtidigt i samma nät, under exempelvis omtagningstillfälle. Gör så att du sammanför alla de prov ( .meb-filer) till en zip-fil. Istället för att ladda upp en .meb-fil som du vanligtvis gör, laddar du upp zip-filen till lärardatorn. Försäkra dig om att du har samtliga dekrypteringskoder med dig.